Zašto interaktivno učenje donosi bolje ocene iz matematike?

Interaktivno učenje i podučavanje je moderna metoda rada pogodna da se primenjuje na svim uzrastima. Ovaj efikasan način prezentovanja matematike podrazumeva korišćenje napredne tehnologije u nastavi i obezbeđuje kvalitetnije rezultate i bolje ocene u odnosu na tradicionalnu nastavu.

Tokom ‘60-ih godina, predavači i stručnjaci su ustanovili da školarci najkvalitetnije uče kombinacijom pasivnog i interaktivnog učenja. Za razliku od takozvanog pasivnog učenja zastupljenog u tradicionalnoj nastavi, tokom kojeg učenici samo posmatraju proces učenja i slušaju informacije, interaktivno učenje od njih traži odgovor, tj. aktivno učešće u nastavi.

Mogućnosti učenja su nezavisne od prostora i vremena, odnosno, učenici mogu učiti kada im i gde odgovara.

OKmatematika je inovativno pedagoško i tehnološko rešenje koje pomaže vašoj deci da nauče, razumeju i savladaju matematiku na jednostavan i interesantan način. Tehnološka platforma, razvijena prema najmodernijim standardima, omogućava izvođenje nastave na internetu, interaktivan kontakt sa profesorima, planiranje vremena i zakazivanje časova.

Umesto pasivnog slušanja predavanja u učionicama, učenici veoma brzo primerenim načinima stiču neophodna znanja.

Poznato je da u tradicionalnoj nastavi dominira predavački pristup, dok interaktivno podučavanje omogućava profesorima da gradivo izabranog razreda približe vašem detetu na pristupačan, moderan i postepen način. Video-lekcije, doodle video forma će na zabavan način predstaviti određenu matematičku teoremu i objasniti polazniku kako da reši određeni zadatak.

Multimedijski obogaćeno učenje postiže se pomoću didaktički uobličenih materijala za učenje.

Zadaci prilagođeni gradivu i programu matematike, objašnjeni kroz zanimljive video radove, omogućiće vašem detetu da shvati kako se primenjuju matematička pravila i teoreme. U svakoj oblasti, pored lekcija, zadataka i videa, kao dodatni izvor informacija očekuju vas i interesantne Khan Academy video lekcije koje su namenjene učenicima koji žele da saznaju nešto više i čuju po koju zanimljivost iz oblasti koju prelaze. Kada proradite određenu oblast, očekuje vas online test kojim ćete proveriti svoje celokupno znanje iz te oblasti.

students-703001_1920

 

Efikasnost interaktivnog učenja postiže se i pomoću kontinuiranih povratnih informacija preko napredne tehnologije.

Kroz svaki deo nastave matematike, online časove, testove napredovanja i konsultacije, imaćete pomoć i nesebičnu podršku profesora sa dugogodišnjim iskustvom u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Oni će vas uputiti, odgovoriti na vaša i pitanja vašeg deteta, rešiti njihove dileme i pomoći im da lakše savladaju gradivo, a sve to u veoma kratkom roku (obično za 24 sata). Pored toga, vaše dete može ćaskati i online sa predavačima kao da je u učionici.

Interaktivno učenje će pomoći vašem detetu da se adekvatnije pripremi na, ponekad, surov život. Angažovani učenici koji aktivno učestvuju u sopstvenom obrazovanju često imaju naviku da novostečene veštine i znanje upotrebe u raznim životnim situacijama. Efekti interaktivnog učenja ispoljavaju se kroz veći stepen razvijenosti kognitivnih, emocionalnih, socijalnih i radno-akcionih kompetencija učenika.

Matematika nije nezgrapni sistem formula, izraza i nerešivih zadataka, već veoma logičan sistem kojim lako možete ovladati kada vam je objašnjena na pravi način. Interaktivno učenje je najvažniji korak ka tome da vaše dete shvati i zavoli matematiku.

Posavetujte se sa stručnjacima i pronađite način i stil učenja matematike koji odgovara vašem školarcu, još danas!