Zanimljive činjenice o matematici

Da li ste znali da se u matematici kriju mnoge zanimljivosti? O njenim brojevima, znacima, simbolima, teoremama i naučnicima postoji mnoštvo anegdota i zanimljivih činjenica. Začudićete se kako neke od njih do sada niste znali i koiko je matematika zapravo jedna životna nauka. Koliko je interesantna.


✓ Reč matematika potiče od grčke reči máthēma, koja znači učenje, studije, nauka.

Nula✓ Znate li za izraz diskalkulija? Diskalkulija znači da neko teže uči računanje, što može da bude izraženo kao nemogućnost da razume brjeve ili da nauči činjenice iz matematike.

✓ Zaseci i udubljenja na skeletima životinja dokazuju da su ljudi računali i bavili se matematikom mnogo pre nego što je ona nastala kao nauka, još 30.000 dodina p.n.e.

✓ Broj 5 se na tai jeziku izgovara kao “ha”. Zato se 555 često koristi kao skraćenica u slengu za “hahaha”.

✓ Nula (0) je jedini broj koji ne može da se predstavi rimskim brojevima.

✓ Engleska reč za nulu, zero, nastala je od arapske reči sifr, koja je takođe dala i reč šifra, što znači ”tajni način pisanja”.

✓ Znate li za magiju broja 9? Pomnožite bilo koji broj sa 9 i zatim saberite sve pojedinačne cifre rezultata (proizvoda) dok ne dobijete jednu cifru. Zbir ovih pojedinačnih cifara daće vam 9.

✓ Evo interesantnog načina da proverite deljivost sa brojem 3. Broj je deljiv sa 3 ako je zbir njegovih cifara deljiv sa 3.

✓ Znak jednakosti (=) je izumeo matematičar iz XVI veka, Robert Record, jer mu je dosadilo da piše “je jednako” u jednačinama.

✓ Broj Googol (po kome je pretraživač Google dobio ime, samo sa greškom u spelovanju) koristi se da se izrazi broj 1 praćen sa 100 nula i prvi ga je upotrebio 9-ogodišnjak Milton Sirotta još 1940. godine.

✓ Abakus se smatra direktnim pretkom dgitrona.

✓ 12.345.678.987.654.321 je proizvod brojeva 111.111.111 x 111.111.111. Primećujete da se cifre u broju penju od 1 do 9 i nazad.

✓ Znaci za plus (+) i minus (-) koriste se još od 1489. godine.

✓ Ikosaedar je geometrijski oblik da 20 strana. Koliko god vam to neobično zvučalo, to je jedan od 5 pravilnih poliedara.

✓ Trigonometrija je oblast matematike koja pročuava vezu između uglova trougla i njihovih strana.

✓ Ako sabirate brojeve od 1 do 100 redom, zbir je 5.050. Parovi 1 i 100, 2 i 99, 3 i 98 i tako redom, uvek daju zbor 101. Takvih parova je 50 (100 / 2), dakle, 101 x 50 = 5.050.

✓ 2 i 5 su jedini prosti projevi koji se završavaju sa 2 ili 5.

✓ Trenutak ili momenat je zapravo prava jedinica za vreme koja označava 1/100 deo sekunde.

Abacus✓ U grupi od 23-oje ljudi, bar dvoje imaju isti dan rođenja sa verovatnoćom većom od ½.

✓ Ako ima 50 učenika u razredu, gotovo da je sigurno da će dvoje biti rođeni istog dana.

✓ Od svih geometrijskih oblika koji imaju isti obim, krug ima najveću površinu.

✓ Od svih geometrijskih oblika koji imaju istu površninu, krug ima najmanji obim.

✓ U gradu Tajpej, na Tajvanu, građanima je 1995. godine dozvoljeno da uklone cifru 4 iz uličnog broja zato što se izgovara isto kao i reč smrt na kineskom. Zbog toga mnoge bolnice u Kini nemaju 4. sprat.

✓ Grčki matematičar Pitagora je u izračunavanju jednačina koristio malo kamenje. Otuda je ime kalkulator nastalo odgrčke reči za šljunak.

✓ U mnogim kulturama broj 13 smatra se baksuznim i postoji mnogo mitova o tome. Na prmer, u mnogim starim evropskim religijama bilo je 12 dobrig bogova, a loš bog je nazivan 13. bog. Drugo sujeverje potiče od Poslednje večere – bilo je 13 ljudi za trpezom, ukljulujući i Isusa, a Juda se smatra 13. gostom.

✓ Da li ste čuli za Fibonačija i njegov niz? To je niz brojeva u kome je broj zbir brojeva pre njega. Evo, na prmer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, i tako dalje.

✓ Da li ste čuli za broj palindrom? To je broj koji se isto čita sa obe strane, na primer: 12421.

✓ Arapski brojevi kao što su 1, 2, 3… nastale su pre više od 1.000 godina.

✓ Broj Pi ne može da se izrazi kao razlomak, što ga čini iracionalnim brojem. Takođe je i beskonačan.