X VIII MMXVII – Da li znate koji je datum u pitanju? Osim toga, saznaj kako su se ovi simboli koristili i koju su vrednost imali u doba starih Rimljana

Pitaćemo te nešto, a ti budi iskren prema nama. Kada si u školi učio rimske brojeve, njihovo pisanje i upotrebu, koliko ti je bilo čudno da cifre pišeš slovima?

Nemoj da se stidiš, nisi jedini kome je bilo teže da usvoji ovaj način pisanja brojeva.

Iako znamo da si sigurno savladao pisanje rimskih brojeva, za svaki slučaj, ponovićemo vrednosti slova i kako se računaju.

Jedinice. Desetice. Stotine

Brojevi su formirani kombinacijom simbola i dodavanjem vrednosti, pa je II (dva), a XIII je trinaest (deset i tri). Simboli se ređaju sleva nadesno po veličini, počevši od najvećeg. A evo i zašto: U vreme nastanka u upotrebi je bio decimalni sistem (bazni 10), ali nije uključivao nulu, tako da je za aritmetičke i matematičke svrhe bio nespretan i neefikasan.

roman numerals1

Svako slovo ima fiksiranu vrednost. A kako ova numeracija ne sadrži nulu, slova koja sadrže nulu pišu se jednim simbolom (na primer: X je deset, M je hiljadu). Nema potrebe da razmišljaš da li si propustio nulu kada pišeš brojeve.

Ako uzmemo broj 207 ili 1066, rimskim ciframa biće napisani na sledeći način: CCVII (dve stotine, petica i dve jedinice) i MLXVI (hiljadu, pedeset, deset, pet i jedan), dakle, ni reči o nuli.

Šta misliš po uzoru na šta su ovi brojevi osmišljeni?

Broj jedan obeležavao se znakom I, što odgovara jednom ljudskom prstu. Cifra pet, V, nastala je po liku ljudske šake sa pet prstiju, gde je palac rastavljen od ostalih prstiju.

Cifra deset – X, koja odgovara broju prstiju na obe ruke, dobijena je kao lik dve prekrštene šake. Ostale cifre L (50), C (100), D (500) i M (1000) nastale su kao prva slova latinskih naziva za ove brojeve.

I dalje ti zvuči komplikovano?

Brojevi su formirani kombinacijom različitih slova i pronalaženjem srednje vrednosti tih slova. Slova se dodaju sleva nadesno, a njihov redosled pokazuje da li ih oduzimaš ili sabiraš.

Evo nekih pravila koja će ti olakšati:

rimski brojevi

Ako si mislio da je ovo kraj pravilima, rano si se ponadao. Naime, ono što je karakteristično baš za pisanje rimskih brojeva jeste poštovanje mnogobrojnih pravila. Jedno od njih je da ne koristiš isti simbol više od tri puta zaredom, a kada dođe do oduzimanja samo se oduzimaju simboli čija vrednost počinje brojem 1, na primer, I, X i C, nikako V ili L (5 ili 50).

Evo kako da lakše razumeš. Na primer, broj 95 nećemo napisati kao VC, već kao XCV. A evo i objašnjenja: ako znamo da je X 10, a C 100, onda je XC jednako 100-10, što je 90, zatim je XC plus V jednako 90 plus 5, što je traženi broj.

Vidiš, ipak je jednostavno!

Nastavljamo da brojimo

Rimske cifre se i dan-danas koriste, najčešće pri nabrajanju ili zapisivanju godina. Međutim, iako je njihova upotreba uglavnom svedena na to, ne znači da im je vreme prošlo.

roman clock1

Na online platformi trudimo se da svojim učenicima pružimo adekvatno znanje uz pojedine zanimljivosti. Da atmosfera bude opuštenija, a volja za učenjem veća, tu je pomoć OKprofesora.

A ako ti malo slabije ide matematika, na online platformi ćeš moći da gledaš svaki čas sa svojim profesorom, koliko god puta želiš, tako da nećeš morati da brineš o tome da li ćeš uspeti da zapamtiš sva njegova objašnjenja. Po završetku časa uvek ćeš moći da pustiš snimak ponovo i podsetiš se onoga što si zaboravio.

Nemoj da čekaš, ugrabi svoju priliku na vreme!