Video-zona

Pitagorina teorema

 

Pojam odnosa dve prave u prostoru

 

Broj dijagonala mnogougla

 

Računske operacije

 

Težište trougla

 

 

Opisana kružnica trougla

 

Pitagorina teorema