Test: Zašto vaše dete ima loše ocene iz matematike?

1.Da li je Vaše dete u tinejdžerskom uzrastu?


2.Da li Vaše dete preživljava neku traumatičnu situaciju kod kuće?


3.Da li Vaše dete doživljava određenu neprijatnost u školi zbog čega je popustio/la u učenju?


4.Da li Vaše dete izbegava učenje i stalno smišlja izgovor da na uradi domaći zadatak?


5.Da li smatrate da je Vaše dete dovoljno motivisano?


6.Da li Vaše dete ima problema sa samopouzdanjem?


7.Da li Vaše dete ima problema sa koncentracijom i fokusiranom pažnjom?


8.Da li je Vaše dete nezainteresovano? Da li mu je dosadno dok uči matematiku?


9.Da li smatrate da bi ga matematika više zanimala da se ona predaje na neki zanimljiviji način?