Šta se desi kada se susretnu matematika i umetnost?

Mnogi matematiku i umetnost doživljavaju kao potpune suprotnosti. Leva hemisfera mozga nasuprot desne, praktičnost i analiza s jedne, a mašta i kreativnost sa druge strane. Ipak, iako u osnovi različite, ove dve oblasti su i te kako povezane.

I jedna i druga disciplina zahtevaju dobro razumevanje prostora, kao i veštinu prepoznavanja obrazaca. Matematičari i umetnici koriste geometriju, što uključuje i dobru percepciju oblika, proporcija, mera i simetrije.

Podstaknite svoju decu da istražuju

Neka deca su umetničke duše, a neka su sklonija nauci. Ipak, ne treba upasti u zamku i ograničavati ih, već im ukazati na to da ne treba da budu isključiva u životu.

Za klince je dobro da istražuju, a ne da limitiraju svoja interesovanja. Zato je poželjno da se oprobaju u više oblasti. Neki od njih, iako trenutno ne vide sebe u matematici, poseduju veliki afinitet prema njoj koji čeka da bude aktiviran.

Čuveni Pitagora je bio antički filozof i matematičar, koji je imao sklonost i ka umetnosti jer se bavio muzikom. Poznat je po Pitagorinoj teoremi (A2 + B2 = C2), a verovao je da je sve u kosmosu povezano sa brojevima.

Zanimljivost koju vredi spomenuti jeste to da je isprobavao tonove menjajući dužine žica na instrumentima koje je svirao. Takođe je proučavao odnos nota i prvi napisao harmonijski sistem, koji se čak i danas koristi.

Analitičko razmišljanje i logika, u sinergiji s malo mašte, mogu biti pravi recept za uspeh u matematici.

middlePicBrain1

Mašta je moćna, ona pokreće sve

Mašta je moćna, ona pokreće sve! Upravo ovim rečima vodio se jedan od najvećih umova, koji je ostavio neizbrisiv naučni trag za čovečanstvo.

Naravno da govorimo o Albertu Ajnštajnu, geniju kome je umetnost pomagala da rešava probleme na koje je nailazio u svojim proračunima. Kada bi naišao na poteškoće, on bi seo da svira klavir ili violinu.

Uz levu hemisferu (putem koje se analitički pristupa problemima), pomoću muzike je uspeo dodatno da aktivira desnu hemisferu mozga (zaduženu za umetnost). To mu je pomoglo da pojača usklađenost obe hemisfere, što je dovodilo do mnogo boljeg razmišljanja.

Umetnost pomaže u lakšem rešavanju matematičkih problema

Kako bi vaše dete još bolje rešavalo probleme na koje naiđe u matematici, u pomoć možete pozvati umetnost. Muzika je sastavni deo umetnosti i njeno slušanje može znatno da poboljša sposobnost učenja – potvrđuju brojna istraživanja.

Svima nama se dešava da ponekad budemo neraspoloženi, što utiče na naše aktivnosti. Naučnici sa Univerziteta u Montrealu došli su čak do zaključka da muzika utiče na mozak tako što povećava nivo zadovoljstva.

Ako dete nekad ima loš dan, pesme koje voli mogu mu pomoći da se bolje oseća.
I naprosto, deca po prirodi vole muziku, jer je zabavna. A zabava otklanja neraspoloženje, koje nekad ume da bude prepreka u učenju.

Poput umetnosti i OKmatematika budi interesovanje za učenje

Da bi se uspešno ovladalo matematikom i prevazišle sve poteškoće, potrebno je da se učenje obogati nečim što budi interesovanje deteta i želju za učenjem. Umetnost može podstaći efikasnije učenje, ali suština je u zabavi koja proizlazi iz nje.

Danas, u savremenom dobu, imamo internet, koji omogućava da iskoristite usluge koje nudi OKmatematika i tako pomognete svom detetu.

Ova platforma je pre svega zabavna i dinamična, a omogućava deci da na efikasan način zavole učenje i ovladaju matematičkim veštinama koje će im mnogo koristiti u daljem obrazovanju. Vašim klincima je sada dostupna i online podrška, koja pruža savremene i efikasne načine pomoću kojih će savladati gradivo.