Prvo statistika pa tek onda matematička analiza

Nastavni program matematike koji imamo je baziran na osnovi sačinjenoj od aritmetike i algebre. Sve što naučimo posle toga nas priprema prema jednoj oblasti. Na vrhu te piramide je matematička analiza. 

Arthur Benjamin smatra da je to svakako pogrešan izbor za vrh piramide, a da bi pravi vrh trebao da bude  onaj koji bi svi naši učenici, svi svršeni srednjoškolci trebali da znaju –  jeste statistika, verovatnoća i statistika.