PROVERE ZNANJA I NAPREDOVANJA

Kako da znate da li se vaše dete dobro spremilo za test ukoliko nemate gde to da proverite? Profesori na OKmatematici bili su vredni i osmislili veliki broj testova za vežbanje koji će mu pomoći da se dobro pripremi za kontrolni koji predstoji. Iznenađenost usled neočekivanih zadataka prilikom provere znanja postaće prošlost, jer će uz bazu testova koji se nalaze na online platformi grešaka biti manje.

PROVERA PREDZNANJA DETETA

testovi-predznanja

Da biste znali odakle vaše dete treba da počne sa učenjem, šta su mu najslabije tačke i u čemu je dobro u matematici, potrebno je da se proceni znanje sa kojim dolazi na online matematiku i nakon toga počinje sa učenjem u određenoj oblasti.

TESTIRANJE NAPREDOVANJA VAŠEG DETETA

testovi-napredovanja

Nema bolje provere znanja od testa! Samo tako znamo koliko smo dobro naučili gradivo. Tokom testa vaše dete će moći da se konsultuje sa profesorom i čak radi isti test više puta, dok se ne usavrši. Samo na taj način može realno pratiti koliko napreduje u matematici!

TESTIRANJE ZNANJA IZ CELE OBLASTI

testovi-po-oblasti

Nakon svake oblasti koju pređe na online platformi, očekuje ga online test kojim će proveriti celokupno znanje iz te oblasti. Ovaj test se može raditi samo jednom. Kada završi test, odmah će videti koji rezultat je ostvarilo.

INTERAKTIVNI ZADACI

interaktivni-zadaci-u-testovima

Neka vaše dete rešava zadatke i ujedno se zabavlja! U testovima će naći zanimljive, interaktivne zadatke u kojima, na primer, može samo da povećava ili smanjuje visinu kupe, poluprečnik njene osnove ili brzinu kojom rotira pravougli trougao koji je formira. To ćemu pomoći da lakše shvati sve elemente koji čine jednu kupu i da izračuna njihove površine. Isto tako, može da zarotira pravougaonik i napravi valjak ili da vidi kakve sve oblike može da kreira animirani trapez.