Osmišljen prema najnovijim standardima


Srbija je jedna od 8 zemalja u kojima se ljudi plaše matematike, a najčešći razlog tom strahu jeste neadekvatan pristup profesora i zastareo sistem edukacije. Učenici veoma često nisu dovoljno motivisani za sticanje novih znanja i zbog nedovoljno pažnje jednostavno pribegavaju tome da prestanu učiti matematiku, koja je jedan od najproblematičnijih predmeta u osnovnim i srednjim školama kako u Srbiji tako i u regionu.

OKmatematika je posvećena sticanju znanja, korišćenjem savremenih tehnologija, adekvatnih pedagoških principa i funkcionalnih komunikacionih obrazaca.

OKmatematika je inovativno pedagoško i tehnološko rešenje koje pomaže ljudima da nauče, razumeju i savladaju matematiku. Osmislili smo napredne programe za učenje koji će vam pomoći da lakše savladate matematiku, bez obzira da li ste mlađi ili stariji, kakvo je vaše predznanje i kakav je vaš princip učenja.

Koristimo nove tehnologije i savremene edukativne platforme da lakše i efikasnije prenesemo znanje i da učenje matematike učinimo interesantnijim. Časovi OKmatematike održavaju se u sigurnom hi-tech okruženju koje učenicima omogućava postizanje maksimalnih rezultata u kratkom vremenskom periodu.

KURIKULUM KOJI GARANTUJE BOLJU OCENU


Koristimo najnoviju tehnologiju i savremene edukativne platforme da lakše i efikasnije prenesemo znanje i da učenje matematike učinimo interesantnijim.

Časovi OKmatematike održavaju se u sigurnom hi-tech okruženju koje učenicima omogućava postizanje maksimalnih rezultata u kratkom vremenskom periodu.

PROGRAM OSNOVNE ŠKOLE >>

Naša specijalno razvijena platforma za učenje matematike kreirana je kako bi svaki student savladao bilo koju oblast matematike na lakši i zanimljiviji način.

Multimedijalne video lekcije sa objašnjenim postupcima zadataka, stalan i neograničen pristup materijalima i još mnogo toga!

PROGRAM SREDNJE ŠKOLE >>