Pitagorina teorema

Pitagorinu teoremu odlično znate, ali o njenom tvorcu ne baš mnogo? Saznajte ko je bio Pitagora

„Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete”, glasi Pitagorina teorema koja se uči već u 7. razredu osnovne škole. Koliko ste samo zadataka do sada rešili pomoću nje?

Verovatno im se ne zna broj. Ali, da li ste se ikada zapitali ko je njen tvorac i po čemu je Pitagora još ostao upamćen u istoriji? Otkrivamo vam manje poznate činjenice iz njegovog bogatog života.

Od skromnog života do svetskog ugleda i slave

Pitagora, antički filozof i matematičar, rođen je na ostrvu Samos u Grčkoj. Nije mnogo poznato kada se tačno rodio, pa se procenjuje da je to bilo 570. ili 569. godine pre nove ere. Skoro ceo život je putovao kroz Egipat, upoznajući nove predele i njihove znamenitosti, učeći matematiku i bogateći svoje iskustvo.

Svoj ugled koji je priznat i danas, skoro 3 milenijuma kasnije, stekao je formirajući „Bratstvo PitagorejPitagoraaca”, koje su činili priznati naučnici tog vremena, s željom da što više vremena i pažnje posvete proučavanju matematike.

Ova grupa je vremenom postala kultna, ne samo po dostignućima koja su postigli proučavajući matematiku već i po tome što su veliku važnost davali muzici i ritmu, a posebno je zanimljivo što su poštovali specifičan način ishrane zarad očišćenja duše i tela.

Učenje koje se koristi na testovima iz matematike

Ono što se danas zna o Pitagori, ostalo je zabeleženo pre svega od njegovih učenika, kao i od starogrčkog filozofa Filolaja. Pitagora je verovao da se univerzum može objasniti brojevima, čime je odvojio Pitagorejce od Milećana, učenika starogrčkog matematičara Talesa iz Mileta, koji su smatrali da je osnova univerzuma voda ili vatra.

Pitagora je čak i muziku dovodio u vezu sa brojevima, pa je u Italiji, u Krotonu, osnovao svoju muzičku školu.

Legenda kaže da je nakon dokazivanja teoreme žrtvovao čak 100 volova. Iako mu se pripisuje njeno otkriće, Pitagora nije njen stvarni autor, jer je ona u teoriji postojala vekovima ranije.

Pitagorejci su izveli mnogo geometrijskih dokaza, ali je veoma teško utvrditi koji je tačno njihov, jer su sve svoje dokumente čuvali u tajnosti, što je bio jedan od zaveta njihovog bratstva.

Pitagorini citati

Pitagorina teorema kao vrhunac uspeha

Pitagorina teoremaKao što smo svi kroz školovanje naučili i vrlo dobro utvrdili, Pitagorina teorema glasi: Kvadrat nad hipotenuzom (c) jednak je zbiru kvadrata nad obe katete (a, b), što matematički napisano izgleda ovako: c2 = a2 + b2.

Međutim, ovaj odnos je poznat još iz vremena drevnih Vavilonaca i Egipćana, što najbolje pokazuje pločica Plimpton 322, koja je danas deo bogate kolekcije Univerziteta u Kolumbiji, a koja sadrži kolone brojeva među kojima je čuvena Pitagorina trojka.

Pogledajte video o Pitagorinoj teoremi, u kome je ona objašnjena na slikovit i zanimljiv način:

Pitagora je danas poznat kao matematičar čije je ime sigurno jedno od najčešće pominjanih, pogotovu pre i nakon testova iz matematike. Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik, kvadrat, jednakokraki i jednakostranični trougao, romb i trapez ponekad zadaje glavobolju sedmacima, osmacima, ali i srednjoškolcima.

Ako i vaše dete ima slične poteškoće i često ne razume najbolje Pitagorinu teoremu, može da potraži pomoć OKmatematike, online platforme za učenje, jer će uz časove sa OKprofesorima lako shvatiti ono po čemu je Pitagora ostao upamćen. I ne samo to – na jednostavan način će razumeti celo gradivo iz matematike za 7. razred.

Pogledajte šta će vaše dete dobiti uz online časove matematike za 7. razred i pomozite mu da lako dođe do više znanja i dobre ocene.