DIDS 2015: OKmatematika dobila nagradu „Sajt koji obećava”

Ovogodišnji „Dan internet domena Srbije” održan je 10. marta u hotelu Metropol u Beogradu pod nazivom „ DIDS 2015”, u organizaciji Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije”(RNIDS) i pod sloganom „U kom si internet filmu?”. Projekat OKmatematika bio je deo ove konferencije kao nagrađeni učesnik u kategoriji „Domen koji obećava”. OK matematiku je na konferenciji predstavio profesor Velimir Dedić, ispred 300 prisutnih i još 3000 ljudi koji su online pratili konferenciju.

Profesor Velimir Delić

„OK matematika je edukativni projekat koji je nastao iz želje osnivača, kompanije LINK group i nekoliko nas koji smo se tom projektu priključili, da rešimo jedan, po našem mišljenju, veliki i gorući problem. To je problem učenja matematike i to od osnovne škole pa, kako se penjemo po nivoima obrazovne hijerarhije, do univerzitetsog nivoa.

Međutim, mi smo smatrali da je učenje matematike na nivou osnovne škole  ključ uspeha za obrazovne rezultate u narednim periodima života, a isto tako nije potrebna neka velika analitička sposobnost da se dokaže kako je dobro znanje matematike u jednom društvu jedan od preduslova za uspeh tog društva. Znanje matematike povezano je sa sposobnošću društva da generiše inovacije; ako generiše inovacije, generisaće inovativne proizvode, ako generiše inovativne proizvode moći će te proizvode da proda jer ih neko drugi nema, a kad nešto prodamo mi imamo prihod i tako će se uvećati društveno bogatstvo.”

OKmatematika je ponosna na činjenicu da je njen rad prepoznat i da je imala čast da bude deo jedne od najvećih internet konferencija na našim prostorima. Ovo je posebna vrsta podstreka da nastavimo dalje sa još više entuzijazma i budemo sigurni da smo na pravom putu.

Pogledajte video snimak sa konferencije na kom se, između ostalih, nalazi i izlaganje profesora Dedića o projektu OK matematika.