Obrazovne tehnologije koje nam pomažu da učimo

Obrazovna tehnologija prati školovanje od najranijih dana. Uvek se na nečemu pisalo.

Tableti – imperativ savremenog obrazovanja

Danas, uz klasičnu svesku i olovku, koristimo savremena sredstva, na primer poseban računar poznat kao tablet. Ova engleska reč, tablet, koristila se upravo za tablicu po kojoj se pisalo pisaljkom.

Pored sredstva za pisanje, uvek je, formalno ili neformalno, bio propisan neki program učenja, a nastavnik je formirao svoj plan realizacije.

Kasnije, pojavom organizovanog i obaveznog školovanja, planovi i programi postaju jedinstvene celine. Na osnovu planova nastaju udžbenici, danas neophodni izvori, praćeni zbirkama zadataka i pomoćnim materijalom za vežbu.

ws703c-horizontal

Vizuelizacija za bolje učenje

Dalje, sredstva za vizualizaciju, naročita pedagoška pomagala, koriste se za pomoć pri učenju i za ilustrovanje koncepta, kao i za sticanje prvih praktičnih iskustava u računanju.

Možda najpoznatije takvo sredstvo, poznato od antike, a korišćeno i danas je računaljka, odnosno, abakus.

Mnoga druga sredstva koriste se u učionicama (slikovni prikazi, crteži, kocke, mozaičke komponente), a danas se sve više upotrebljavaju računarski generisane simulacije, kao efikasna, savremena i jeftina zamena za fizička pedagoška pomagala.

abacus_new1

Odlična serija takvih sredstava može se videti ovde >>>

Sredstva obrazovne tehnologije pomažu u procesu učenja, ali nikako nisu zamena za nastavnika, udžbenik, vežbu i ozbiljan rad.