Najzanimljiviji video-materijali o matematici (3+1)

Razumeti i savladati matematiku i nije toliko teško koliko se čini na prvi pogled. Pripremili smo vam 4 zanimljiva video-snimka koje možete pogledati online i naučiti nešto novo kako bi unapredili svoje znanje i samim tim poboljšali svoje ocene iz ovog, ne baš svima omiljenog, predmeta.

1. Da li je matematika otkrivena ili izmišljena?

Da li bi bilo matematike da nema ljudi? Od davnina je čovečanstvo raspravljalo o tome da li je matematika otkrivena ili izmišljena. Da li smo stvorili matematičke koncepte kako bismo razumeli univerzum oko nas, ili je matematika prirodni jezik samog univerzuma, koji postoji spoznali mi istinu ili ne?

Saznajte da li su brojevi živi entiteti kao što su to mislili u staroj Grčkoj ili je matematika samo jedna logička vežba koja ne postoji izvan ljudske svesti.

2. Zašto pčele vole šestougaonike?

Pčele su fascinantna stvorenja iz više razloga: zbog njihove neverovatne radne etike, slatkog sirupa koji proizvode i njihove složene društvene strukture. Još jedan razlog je taj što su pčele, zapravo, izvanredni matematičari.

Naučnici tvrde da ovi majušni insekti mogu da proračunaju uglove, pa čak i da mogu da shvate da je Zemlja okrugla. Ali postoji posebna matematička genijalnost pčela iza najvažnijeg aspekta njihovog života: košnice.

Pogledajte zbog čega, i kako pčele uspevaju da tako pažljivo arhitektonski dizajniraju svoju košnicu.

3. Šta je Pitagorina teorema?

Pitagorina teorema je jedna od osnovnih i najznačajnijih matematičkih teorema. Prepoznatljiva slika pravouglog trougla sa konstruisanim kvadratima nad sve tri stranice, korišćena za vizuelni prikaz samog tvrđenja, poslužila je kao osnova za generisanje fraktala koji se naziva Pitagorino drvo. Nije nešto zanimljivo, zar ne?

A šta ako se ova poznata teorema predstavi na drugačiji, zabavniji i jednostavniji način?

4. Kako zavoleti matematiku pomoću tehnologije?

U ovom trenutku imamo realan problem sa matematičkim obrazovanjem. U osnovi niko nije srećan. Oni koji je uče misle da je nepovezana, nezanimljiva i teška. I nastavnici su takođe frustrirani time što rade sa decom koja su u startu nezainteresovana i imaju predrasude prema matematici.

Pogledajte kako bi se premostio jaz između generalne nezainteresovanosti za matematiku najobičnijim rešenjem – kompjuterom.

Zanimljiva matematika? Moguće je! OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za više razrede osnovne škole i srednju školu, uz pripremne programe za polaganje završnih i prijemnih ispita na fakultetima. Naši programi potpuno su usklađeni sa programima nastave matematike koje propisuje Ministarstvo prosvete.

Osnovni jezik koji je korišćen za izradu nastavnih materijala je matematički video-rad. To je kratak film, po formatu, stilu i dinamici prilagođen današnjem gledaocu naviknutom na YouTube, pažljivo osmišljen i profesionalno snimljen, režiran i montiran, koji jasno, koncizno i precizno saopštava određeni element matematičkog znanja.

Nizovi matematičkih video-radova čine prirodnu sekvencu koju učenik prati dok uči, uz mogućnost provere znanja testovima koji su mu na raspolaganju. Sve što je potrebno jeste da se prijavite, i uskoro će vas pozvati savetnik za nastavu OKmatematike i pomoći da pronađete pravi način i stil učenja matematike.