Matematika za 7. razred


Ukoliko vaše dete bude učilo matematiku za 7. razred uz pomoć profesora sa ogromnim iskustvom, gradivo koje važi za jedno od težih u matematici biće mu razumljivo i lako shvatljivo.

Učenje polinoma, funkcija, sličnosti i stepenovanja mnogo je lakše uz kreativne online časove na OKmatematici, gde su ove oblasti objašnjene jednostavno i zanimljivo. Drugačiji način učenja utiče na razvoj disciplinovanosti vašeg deteta, zato mu pomozite da prave radne navike stekne na vreme. Budite sigurni da ni dobra ocena iz matematike neće izostati.

Šta sve dobijate u matematici za 7. razred?

 • Zanimljivo predstavljene lekcije uz testove koje mogu rešavati dok ne budu zadovoljni rezultatom;
 • Interaktivne zadatke, čiji su postupci rešavanja jednostavni;    
 • Neograničen pristup sadržaju, koji omogućava vašem detetu da se podseti kad god nije siguran u svoje znanje.

Sve je skrojeno po merama vašeg deteta.

I što je najbitnije, bolja ocena je zagarantovana!


Zadaci iz matematike za 7. razred


Ne kaže se uzalud da što si stariji, tako i stvari postaju složenije. Zadaci iz matematike za 7. razred osnovne škole nisu baš toliko jednostavni, ali će ih uz pomoć OKmatematike vaše dete s lakoćom rešavati.

Znamo koliko geometrija može biti konfuzna, ali uz lako shvatljive lekcije i grafički prikaz figura, površina i obim kruga deci će postati jasniji. Savremen način predavanja, uključujući video-zadatke i sažetke lekcija, od realnih brojeva i njihovog stepenovanja napraviće dobar uvod za polinome, kojih ima najviše u matematičkim zadacima za 7. razred. Tu su i brojni saveti – kako da vaše dete brzo nauči formule – koji će mu olakšati rešavanje zadataka s polinomima, stepenovanjem, Pitagorinom teoremom i ostalim temama iz matematike, dok će predstavljanje funkcija, kao i Dekartov koordinatni sistem, uz kreativne videe brzo savladati. Zamislite samo koliko će mu porasti želja za učenjem i ostvarivanjem boljih rezultata uz pogodnosti koje pruža OKmatematika.

MATEMATIKA ONLINE

Škola matematike za ceo razred je usklađena sa programom Ministarstva prosvete. Sve je na netu, uvek dostupno.
PRIJAVI SE >>

OKmatematika – I bolja ocena i više znanja

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za predškolce, učenike svih razreda osnovne i srednje škole, kao i pripremne programe za polaganje završnog ispita za osnovnu školu i prijemnih ispita za tehničke fakultete.
Pre nego što se odlučite za bilo koju uslugu OKmatematike, pruža vam se jedinstvena mogućnost da pogledate kako izgledaju matematički video-zadaci na naprednoj tehnološkoj platformi ili pažljivo birani testovi za proveru naučenog. Pored toga, vaše dete će o svim aktivnostima dobijati nedeljni i mesečni izveštaj, pomoću kojih ćete moći da pratite njegov napredak.
Matematika može biti zanimljiva. Uverite se sami!


 • Connector.

  Registrujte se

  Prvi korak je registracija na komunikacionu platformu koja omogućava izvođenje nastave na internetu.

 • Connector.

  Proverite mejl

  Ubrzo ćete dobiti mejl sa korisničkim imenom i šifrom koju ste odabrali.

 • Connector.

  Pristupite zadacima, besplatno

  Nakon toga možete pogledati odabrane i postupno izrađene multimedijalne zadatke iz matematike i doneti svoju konačnu odluku.


ŽELIM DA VIDIM KAKO TO IZGLEDA »

Kurikulum za 7. razred osnovne škole


 • Kvadrat racionalnog broja
 • Rešenje jednačine x² = a (a ≥ 0). Kvadratni koren
 • Realni brojevi. Jednakost √a² =|a|
 • Iracionalni brojevi
 • Decimalni zapis realnog broja i njegova približna vrednost
 • Računske operacije sa iracionalnim brojevima
 • Osnovna svojstva operacija s realnim brojevima
 • Pitagorina teorema
 • Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat
 • Primena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostranični trougao
 • Primena Pitagorine teoreme na romb
 • Primena Pitagorine teoreme na jednakokraki i pravougli trapez
 • Pravougli trougao čiji su ostri uglovi 30º i 60º
 • Konstrukcije primenom Pitagorine teoreme
 • Pitagorina teorema – sistematizacija
 • Pojam stepena. Stepen čiji je izložilac prirodan broj
 • Množenje i deljenje stepena jednakih osnova
 • Stepenovanja proizvoda
 • Stepenovanje količnika
 • Stepenovanje stepena
 • Algebarski izrazi
 • Pojam polinoma
 • Sređivanje polinoma
 • Sabiranje polinoma
 • Množenje monoma
 • Množenje polinoma monomom
 • Množenje polinoma
 • Kvadrat binoma
 • Razlika kvadrata
 • Rastavljanje monoma i binoma na činioce
 • Rastavljanje trinoma na činioce
 • Rešavanje jednačina – primena rastavljanja
 • Pojam i vrste mnogouglova
 • Broj dijagonala mnogougla
 • Zbir uglova mnogougla
 • Pravilni mnogouglovi
 • Konstrukcije pravilnih mnogouglova
 • Obim mnogougla
 • Površina mnogougla
 • Pravougli koordinatni sistem u ravni
 • Grafičko predstavljanje podataka
 • Funkcija
 • Direktna proporcionalnost
 • Obrnuta proporcionalnost
 • Proporcija
 • Primena proporcije
 • Centralni i periferijski ugao
 • Uglovi nad prečnikom i primene u konstruktivnim zadacima
 • Obim kružne linije
 • Dužina kružnog luka
 • Površina kruga
 • Površina delova kruga
 • Samerljive i nesamerljive duži
 • Proporcionalne veličine
Najzanimljivije mi je bilo što sam vežbao matematiku preko interneta i što sam za kratko vreme mogao dosta da naučim. Na polugodištu sam imao 2, a sada imam zaključenu četvorku.Branislav Kelić