Matematika za 5. razred


Peti razred je prelazni period u životu svakog osnovca i tada mu je pomoć u učenju neophodna. OKmatematika će vašem detetu pomoći da savlada gradivo i uz to razvije radne navike koje će kasnije moći da primeni i na druge predmete.

Ako nemate vremena da svoje dete vodite na privatne časove, jer vam, osim toga, oduzimaju i previše novca, matematika za 5. razred na OKmatematici je pravo rešenje za vas i vašeg mezimca. Uz učenje online vaše dete će povratiti samopouzdanje i motivaciju za učenje, razviti disciplinu, koji u školskom okruženju vrlo često umeju da se izgube, i tako lakše savladati gradivo.

Šta sve dobijate u matematici za 5. razred?

 • Moderne i lako shvatljive video-lekcije uz interaktivne zadatke;
 • Proveru znanja kroz testove nakon svake lekcije;
 • Snimak svakog časa sa profesorom, pa se vaše dete može podsetiti, kao i nadoknaditi propušteno (od školske godine 2023/24);
 • Za svaku nedoumicu u učenju tu su poruke koje mogu da šalju profesoru 24h / 7 dana u nedelji.

Sve je interesantno, savremeno i prilagođeno vašem detetu.

I što je najbitnije, garantujemo vam bolju ocenu!


Zadaci iz matematike za 5. razred


Prvi susret sa nastavnicima nije lak nijednom učeniku, ali uz pomoć OKmatematike, vaše dete neće imati problema u rešavanju zadataka koji ga očekuju u ovom periodu.

Novi nastavnici, drugačiji način rada i zadaci iz matematike za 5. razred osnovne škole, koji nisu toliko jednostavni kao što su bili u prva četiri razreda, uvek su pravi izazov. Množenje i deljenje razlomaka i skupovi vašem detetu biće mnogo jasniji nakon gledanja video-zadataka. Naučeno će moći da proveri na testovima, a za sve što mu nije jasno tu je profesor. Zanimljive i lako shvatljive lekcije olakšaće mu razumevanje gradiva, što će biti dodatni podstrek za dobijanje dobrih ocena.

MATEMATIKA 1 NA 1 (OD 23/24)

Učenje matematike online sa profesorom OKmatematike. Ova usluga će biti dostupna od školske godine 2023/24.
PRIJAVI SE >>

MATEMATIKA ONLINE

Škola matematike za ceo razred je usklađena sa programom Ministarstva prosvete. Sve je na netu, uvek dostupno.
PRIJAVI SE >>

OKmatematika – i bolja ocena i više znanja

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za predškolce, učenike svih razreda osnovne i srednje škole, kao i pripremne programe za polaganje završnog ispita za osnovnu školu  i prijemnih ispita za tehničke fakultete.

Pre nego što se odlučite za bilo koju uslugu OKmatematike, pruža vam se jedinstvena mogućnost da pogledate kako izgledaju matematički video-zadaci na naprednoj tehnološkoj platformi ili pažljivo birani testovi za proveru naučenog. Ako nešto i zaškripi, tu su online časovi koje možete zakazati sa profesorom (od školske godine 2023/24) ili poruke koje vaše dete može poslati u bilo kom momentu ako mu neki zadatak nije jasan. Pored toga, vaše dete će o svim aktivnostima dobijati nedeljni i mesečni izveštaj, pomoću koga ćete moći da pratite njegov napredak.
Matematika može biti zanimljiva. Uverite se sami!


 • Connector.

  Registrujte se

  Prvi korak je registracija na komunikacionu platformu, koja omogućava izvođenje nastave na internetu.

 • Connector.

  Proverite mejl

  Ubrzo ćete dobiti mejl sa korisničkim imenom i šifrom koju ste odabrali.

 • Connector.

  Pristupite zadacima, besplatno

  Nakon toga možete pogledati odabrane i postupno izrađene multimedijalne zadatke iz matematike i doneti svoju konačnu odluku.


[wp_colorbox_media url=”https://www.matematika.edu.rs/registracija2/?razred=5″ type=”iframe” hyperlink=”ŽELIM DA VIDIM KAKO TO IZGLEDA »”]

Kurikulum za 5. razred osnovne škole

 • Pojam skupa, elementi
 • Podskup, jednakost skupova
 • Presek skupova
 • Unija skupova
 • Razlika skupova
 • Skupovne operacije
 • Skup prirodnih brojeva
 • Izrazi sa promenljivima
 • Tačka, prava, ravan
 • Poluprava, duž
 • Poluravan, izlomljena linija, mnogougao
 • Kružnica i krug
 • Deljivost, delioci i sadržaoci broja
 • Osobne deljivosti
 • Deljivost brojeva dekadnom jedinicom i brojevima 2, 4, 5 i 25
 • Deljivost brojevima 3 i 9
 • Primena pravila deljivosti
 • Prosti i složeni brojevi. Rastavljanje na činioce
 • Zajednički delilac i NZD
 • Zajednički sadržalac i NZS
 • Primena NZD i NZS
 • Pojam razlomka
 • Proširivanje i skraćivanje razlomaka
 • Upoređivanje razlomaka
 • Vrste razlomaka
 • Decimalni zapis razlomka
 • Prevođenje razlomka oblika a/b u decimalni zapis i obrnuto
 • Upoređivanje razlomaka u decimalnom zapisu
 • Približna vrednost broja
 • Brojevna poluprava
 • Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca
 • Sabiranje razlomaka
 • Oduzimanje razlomaka
 • Sabiranje i oduzimanje razlomaka – tekstualni zadaci
 • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva
 • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva – tekstualni zadaci
 • Svojstva sabiranja
 • Jednačine
 • Nejednačine
 • Množenje i deljenje razlomaka prirodnim brojem
 • Množenje razlomaka
 • Deljenje razlomaka
 • Svojstva množenja i deljenja
 • Množenje decimalnih brojeva
 • Deljenje decimalnih brojeva
 • Brojevni izrazi
 • Brojevni izrazi – tekstualni zadaci
 • Jednačine
 • Jednačine – tekstualni zadaci
 • Nejednačine
 • Nejednačine – tekstualni zadaci
 • Aritmetička sredina
 • Razmera
 • Procenti
 • Prevođenje beskonačnog decimalnog zapisa u oblik a/b
 • Pojam ugla, elementi i obeležavanje
 • Centralni ugao kruga, kružni luk i tetiva
 • Upoređivanje uglova, prenošenje uglova
 • Sabiranje i oduzimanje uglova grafički
 • Vrste uglova
 • Komplementni i suplementni uglovi
 • Merenje uglova
 • Sabiranje i oduzimanje uglova računski
 • Uporedni i unakrsni uglovi
 • Uglovi na transverzali
 • Uglovi sa paralelnim kracima
 • Pojam osne simetrije u ravni
 • Konstrukcija osnosimetričnih figura
 • Simetrala duži
 • Simetrala ugla
 • Primena simetrale duži i simetrale ugla

„Svaki čas je bio na svoj način interesantan i drugačiji. Veoma je bitno što može da se dogovori vreme za čas koje nama odgovara, a moji rezultati su odlični”.Leo Davud Muradbašić