Matematika za 5. razred


Peti razred je prelazni period u životu svakog osnovca i tada mu je pomoć u učenju neophodna. OKmatematika će vašem detetu pomoći da savlada gradivo i uz to razvije radne navike koje će kasnije moći da primeni i na druge predmete.

Ako nemate vremena da svoje dete vodite na privatne časove, jer vam, osim toga, oduzimaju i previše novca, matematika za 5. razred na OKmatematici je pravo rešenje za vas i vašeg mezimca. Uz učenje online vaše dete će povratiti samopouzdanje i motivaciju za učenje, razviti disciplinu, koji u školskom okruženju vrlo često umeju da se izgube, i tako lakše savladati gradivo.

Šta sve dobijate u matematici za 5. razred?

 • Moderne i lako shvatljive video-lekcije uz interaktivne zadatke;
 • Proveru znanja kroz testove nakon svake lekcije.

Sve je interesantno, savremeno i prilagođeno vašem detetu.

I što je najbitnije, garantujemo vam bolju ocenu!


Zadaci iz matematike za 5. razred


Prvi susret sa nastavnicima nije lak nijednom učeniku, ali uz pomoć OKmatematike, vaše dete neće imati problema u rešavanju zadataka koji ga očekuju u ovom periodu.

Novi nastavnici, drugačiji način rada i zadaci iz matematike za 5. razred osnovne škole, koji nisu toliko jednostavni kao što su bili u prva četiri razreda, uvek su pravi izazov. Množenje i deljenje razlomaka i skupovi vašem detetu biće mnogo jasniji nakon gledanja video-zadataka. Naučeno će moći da proveri na testovima. Zanimljive i lako shvatljive lekcije olakšaće mu razumevanje gradiva, što će biti dodatni podstrek za dobijanje dobrih ocena.

MATEMATIKA ONLINE

Škola matematike za ceo razred je usklađena sa programom Ministarstva prosvete. Sve je na netu, uvek dostupno.
PRIJAVI SE >>

OKmatematika – i bolja ocena i više znanja

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za predškolce, učenike svih razreda osnovne i srednje škole, kao i pripremne programe za polaganje završnog ispita za osnovnu školu  i prijemnih ispita za tehničke fakultete.

Pre nego što se odlučite za bilo koju uslugu OKmatematike, pruža vam se jedinstvena mogućnost da pogledate kako izgledaju matematički video-zadaci na naprednoj tehnološkoj platformi ili pažljivo birani testovi za proveru naučenog. Pored toga, vaše dete će o svim aktivnostima dobijati nedeljni i mesečni izveštaj, pomoću koga ćete moći da pratite njegov napredak.
Matematika može biti zanimljiva. Uverite se sami!


 • Connector.

  Registrujte se

  Prvi korak je registracija na komunikacionu platformu, koja omogućava izvođenje nastave na internetu.

 • Connector.

  Proverite mejl

  Ubrzo ćete dobiti mejl sa korisničkim imenom i šifrom koju ste odabrali.

 • Connector.

  Pristupite zadacima, besplatno

  Nakon toga možete pogledati odabrane i postupno izrađene multimedijalne zadatke iz matematike i doneti svoju konačnu odluku.


ŽELIM DA VIDIM KAKO TO IZGLEDA »

Kurikulum za 5. razred osnovne škole

 • Pojam skupa, elementi
 • Podskup, jednakost skupova
 • Presek skupova
 • Unija skupova
 • Razlika skupova
 • Skupovne operacije
 • Skup prirodnih brojeva
 • Izrazi sa promenljivima
 • Tačka, prava, ravan
 • Poluprava, duž
 • Poluravan, izlomljena linija, mnogougao
 • Kružnica i krug
 • Deljivost, delioci i sadržaoci broja
 • Osobne deljivosti
 • Deljivost brojeva dekadnom jedinicom i brojevima 2, 4, 5 i 25
 • Deljivost brojevima 3 i 9
 • Primena pravila deljivosti
 • Prosti i složeni brojevi. Rastavljanje na činioce
 • Zajednički delilac i NZD
 • Zajednički sadržalac i NZS
 • Primena NZD i NZS
 • Pojam razlomka
 • Proširivanje i skraćivanje razlomaka
 • Upoređivanje razlomaka
 • Vrste razlomaka
 • Decimalni zapis razlomka
 • Prevođenje razlomka oblika a/b u decimalni zapis i obrnuto
 • Upoređivanje razlomaka u decimalnom zapisu
 • Približna vrednost broja
 • Brojevna poluprava
 • Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca
 • Sabiranje razlomaka
 • Oduzimanje razlomaka
 • Sabiranje i oduzimanje razlomaka – tekstualni zadaci
 • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva
 • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva – tekstualni zadaci
 • Svojstva sabiranja
 • Jednačine
 • Nejednačine
 • Množenje i deljenje razlomaka prirodnim brojem
 • Množenje razlomaka
 • Deljenje razlomaka
 • Svojstva množenja i deljenja
 • Množenje decimalnih brojeva
 • Deljenje decimalnih brojeva
 • Brojevni izrazi
 • Brojevni izrazi – tekstualni zadaci
 • Jednačine
 • Jednačine – tekstualni zadaci
 • Nejednačine
 • Nejednačine – tekstualni zadaci
 • Aritmetička sredina
 • Razmera
 • Procenti
 • Prevođenje beskonačnog decimalnog zapisa u oblik a/b
 • Pojam ugla, elementi i obeležavanje
 • Centralni ugao kruga, kružni luk i tetiva
 • Upoređivanje uglova, prenošenje uglova
 • Sabiranje i oduzimanje uglova grafički
 • Vrste uglova
 • Komplementni i suplementni uglovi
 • Merenje uglova
 • Sabiranje i oduzimanje uglova računski
 • Uporedni i unakrsni uglovi
 • Uglovi na transverzali
 • Uglovi sa paralelnim kracima
 • Pojam osne simetrije u ravni
 • Konstrukcija osnosimetričnih figura
 • Simetrala duži
 • Simetrala ugla
 • Primena simetrale duži i simetrale ugla

„Svaki čas je bio na svoj način interesantan i drugačiji. Veoma je bitno što može da se dogovori vreme za čas koje nama odgovara, a moji rezultati su odlični”.Leo Davud Muradbašić