Matematika za 3. razred srednje škole


Vaše dete ima poteškoća u razumevanju teških zadataka iz geometrije ili nizova, ne idu mu od ruke sistemi linearnih jednačina, ili mu pak vektori zadaju najveću glavobolju u 3. razredu srednje škole? Imamo rešenje!

Na OKmatematici, online platformi za učenje matematike postoji detaljno objašnjeno gradivo za 3. razred srednje škole u video-formatu koje će pomoći vašem detetu da lako i bez muke razume sve oblasti koje uči u školi. Uz pomoć kakvu će mu pružiti profesori sa ogromnim iskustvom, vaše dete će veoma brzo pokazati odličan rezultat i lako doći do dobre ocene.

Šta sve dobijate u matematici za 3. razred srednje škole?

 • Moderne i lako shvatljive video-lekcije uz interaktivne zadatke;
 • Proveru znanja kroz testove nakon svake lekcije.

Sve je interesantno, moderno i prilagođeno vašem detetu.

I što je najbitnije, garantujemo vam bolju ocenu!

3razredsrednjemat

Zadaci iz matematike za 3. razred srednje škole


Pošto vole da izbegavaju učenje, deci je potreban zanimljiv i drugačiji pristup učenju, a da ih ne biste jurili zbirkom zadataka po kući i terali ih da se podsete površine kruga i trougla, i potom pređu na složenije lekcije, oslonite se na OKmatematiku.

Ako vaše dete nije pažljivo pratilo na času kada su se učila obrtna tela ili poliedri, biće mu potrebna dodatna pomoć kako bi dobro uradilo kontrolni. Na online platformi OKmatematike će veoma brzo pronaći lekcije koje su obrađivane u školi – bilo da je reč o duži i pravoj u ravni ili razumevanju vektora. Znate li samo koliko će brže vaše dete rešavati zadatke iz polinoma i deliti ih uz sadržaj koji mu je obezbeđen? A  kada mu kompleksni brojevi postanu kompleksni, na scenu stupaju postupno objašnjeni zadaci koje su profesori, sa ogromnim iskustvom, pripremili za učenike. I ne samo to! Ako vašem detetu matematička indukcija i nizovi nisu išli od ruke, sažeci koje može naći na OKplatformi olakšaće mu učenje i preslišavanje, a to će mu doneti i dobru ocenu.

MATEMATIKA ONLINE

Škola matematike za ceo razred je usklađena sa programom Ministarstva prosvete. Sve je na netu, uvek dostupno.
PRIJAVI SE >>

OKmatematika – I bolja ocena i više znanja

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za predškolce, učenike svih razreda osnovne i srednje škole, kao i pripremne programe za polaganje završnog ispita za osnovnu školu i prijemnih ispita za tehničke fakultete.

Pre nego što se odlučite za bilo koju uslugu OKmatematike, pruža vam se jedinstvena mogućnost da pogledate kako izgledaju matematički video-zadaci na naprednoj tehnološkoj platformi ili pažljivo birani testovi za proveru naučenog. Pored toga, vaše dete će o svim aktivnostima dobijati nedeljni i mesečni izveštaj, pomoću kojih ćete moći da pratite njegov napredak.
Matematika može biti zanimljiva. Uverite se sami!


 • Connector.

  Registrujte se

  Prvi korak je registracija na komunikacionu platformu koja omogućava izvođenje nastave na internetu.

 • Connector.

  Proverite mejl

  Ubrzo ćete dobiti mejl sa korisničkim imenom i šifrom koju ste odabrali.

 • Connector.

  Pristupite zadacima, besplatno

  Nakon toga možete pogledati odabrane i postupno izrađene multimedijalne zadatke iz matematike i doneti svoju konačnu odluku.


ŽELIM DA VIDIM KAKO TO IZGLEDA »

Kurikulum za 3. razred srednje škole


 • Površina trougla
 • Površina četvorougla
 • Površina šestougla i osmougla
 • Površina kruga
 • Površina kružnih delova
 • Površina i zapremina četvorostrane prizme (osnova pravougaonik, kvadrat i paralelogram)
 • Površina i zapremina trostrane prizme
 • Površina i zapremina prizme (osnova pravilan šestougao, romb i trapez)
 • Površina i zapremina piramide
 • Površina i zapremina zarubljene piramide
 • Pravilni poliedri
 • Površina i zapremina valjka
 • Površina i zapremina kupe
 • Zarubljena kupa
 • Površina lopte i delova lopte (kalota i pojas)
 • Zapremina lopte i delova lopte
 • Upisana i opisana lopta poliedra
 • Upisana i opisana lopta obrtnih tela
 • Determinante reda dva i njihove osobine
 • Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate
 • Determinante reda tri i njihove osobine
 • Sistem tri jednačine sa tri nepoznate
 • Gausov postupak
 • Vektori u pravouglom koordinatnom sistemu, operacije sa vektorima
 • Linearna zavisnost vektora
 • Skalarni proizvod vektora, svojstva
 • Vektorski proizvod
 • Mešoviti proizvod
 • Rastojanje dve tačke. Podela duži u datoj razmeri
 • Površina trougla (preko koordinata temena)
 • Razni oblici jednačine prave
 • Jednačina prave kroz dve tačke
 • Međusobni položaj dve prave
 • Pramen pravih
 • Normalan oblik jednačine prave. Rastojanje tačke i prave
 • Prava i trougao
 • Jednačina kruga
 • Prava i krug, tangenta kruga
 • Odnos dva kruga
 • Elipsa, jednačina i osnovni elementi
 • Prava i elipsa, tangenta elipse
 • Hiperbola, jednačina i osnovni elementi
 • Prava i hiperbola, tangenta i asimptota
 • Parabola, jednačina i osnovni elementi
 • Prava i parabola, tangenta parabole
 • Matematička indukcija, pojam i primena na deljivost brojeva
 • Matematička indukcija, primena na nizove
 • Osnovni pojmovi o nizovima, monotonost, ograničenost
 • Aritmetički niz
 • Geometrijski niz
 • Aritmetički i geometrijski niz, primena
 • Konvergentni nizovi i granična vrednost beskonačnog niza
 • Kompleksni brojevi, osnovne operacije
 • Trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Moavrova formula. Korenovanje kompleksnih brojeva
 • Polinomi, deljenje polinoma i Bezuova teorema
 • Vijetove formule
 • Polinomi sa realnim koeficijentima
Imala sam veliki napredak u učenju, veoma brzo sam popravila ocenu, ali i dosta nadogradila svoje znanje. Svideo mi se pristup predavača, sve je detaljno objašnjeno i mogla sam vrlo lako da primenim svoje znanje. Jako mi se svidelo učenje matematike na ovaj način; stvarno ne mogu da zamislim bolji čas.Tamara Bujošević