Matematika za 2. razred srednje škole


Nove oblasti sa kojima se učenici susreću učeći matematiku u 2. razredu srednje škole mogu im izgledati kao preveliki izazov. Stepenovanje i korenovanje, kvadratne, iracionalne i logaritamske jednačine, eksponencijalne i trigonometrijske funkcije teške su i nejasne i odraslima ako se ne razumeju na pravi način.

Šta sve dobijate u matematici za 2. razred srednje škole?

 • Zanimljive, moderne i lako shvatljive lekcije uz testove na kojima vaše dete može da uvežba naučeno;
 • Snimak svakog online časa sa profesorom tako da možete biti sigurni da će vaše dete uvek moći da se podseti gradiva (od školske godine 2023/24);
 • Moderne i lako shvatljive video-lekcije uz interaktivne zadatke;
 • Proveru znanja kroz testove nakon svake lekcije.

Sve je prilagođeno vašem detetu na moderan način.

I što je najbitnije, garantujemo vam bolju ocenu!

Teenage girl with notepad and backpack looking at camera with smile

Zadaci iz matematike za 2. razred srednje škole


Taman kada su pomislili da su se rešili nekih oblasti koje su im bile teške, stižu nove u još složenijem obliku. Da ne biste razmišljali da li će se otpor prema nekim granama matematike odraziti na uspešnost vašeg deteta, uputite ga na OKmatematiku.

Kako će rešavati zadatke iz trigonometrijskih funkcija ukoliko nije savladalo osnove trigonometrije i naučilo formule? Uz detaljno objašnjene lekcije koje može da pronađe na OKmatematici, vaše dete će se s lakoćom prisetiti stvari koje je zaboravilo, a zbog kojih nije moglo da razume postupak zadatka. I dok su jednačine nekima bile omiljene u školi, retko ko od njih ostane pri istom mišljenju kada se sretne sa iracionalnim ili eksponencijalnim jednačinama. Kvadratne jednačine će postati zanimljivije uz OKmatematiku. Da ne biste morali da odgovarate na hiljadu zašto i hiljadu kako, objašnjavanje prepustite OKprofesorima, koji su kao podrška uvek prisutni. Stepenovanje i logaritamske jednačine će im uz interesantne video-zadatke postati omiljeni, toliko da će ih čak i u svoje slobodno vreme rešavati kao od šale!

MATEMATIKA ONLINE

Škola matematike za ceo razred je usklađena sa programom Ministarstva prosvete. Sve je na netu, uvek dostupno.
PRIJAVI SE >>

OKmatematika – I bolja ocena i više znanja

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za predškolce, učenike svih razreda osnovne i srednje škole, kao i pripremne programe za polaganje završnog ispita za osnovnu školu i prijemnih ispita za tehničke fakultete.
Pre nego što se odlučite za bilo koju uslugu OKmatematike, pruža vam se jedinstvena mogućnost da pogledate kako izgledaju matematički video-zadaci na naprednoj tehnološkoj platformi ili pažljivo birani testovi za proveru naučenog. Pored toga, vaše dete će o svim aktivnostima dobijati nedeljni i mesečni izveštaj, pomoću kojih ćete moći da pratite njegov napredak.
Matematika može biti zanimljiva. Uverite se sami!


 • Connector.

  Registrujte se

  Prvi korak je registracija na komunikacionu platformu koja omogućava izvođenje nastave na internetu.

 • Connector.

  Proverite mejl

  Ubrzo ćete dobiti mejl sa korisničkim imenom i šifrom koju ste odabrali.

 • Connector.

  Pristupite zadacima, besplatno

  Nakon toga možete pogledati odabrane i postupno izrađene multimedijalne zadatke iz matematike i doneti svoju konačnu odluku.


ŽELIM DA VIDIM KAKO TO IZGLEDA »

Kurikulum za 2. razred srednje škole


 • Stepen čiji je izložilac ceo broj
 • Funkcija y = xn, n∈Z
 • Kvadratni koren
 • Pojam n-tog korena i operacije
 • Operacije sa korenima – razni zadaci
 • Racionalizacija
 • Pojam kompleksnog broja i operacije sa kompleksnim brojevima
 • Modul kompleksnog broja, konjugovano-kompleksni brojevi, rastavljanje
 • Pojam kvadratne jednačine sa jednom nepoznatom i rešavanje bez formule
 • Kvadratna jednačina – rešavanje pomoću formule
 • Priroda rešenja kvadratne jednačine
 • Vietove formule
 • Jednačine koje se svode na kvadratne, bikvadratne
 • Binomne i trinomne jednačine
 • Simetrične jednačine
 • Kvadratna funkcija i njena svojstva
 • Skiciranje grafika kvadrate funkcije
 • Kvadratne nejednačine
 • Sistemi kvadratne i linearne jednačine
 • Sistemi dve kvadratne jednačine
 • Primena sistema
 • Iracionalne jednačine
 • Iracionalne jednačine koje se rešavaju uvođenjem smene
 • Iracionalne nejednačine
 • Eksponencijalna funkcija i njen grafik
 • Eksponencijalne jednačine
 • Eksponencijalne jednačine koje se rešavaju uvođenjem smene
 • Eksponencijalne nejednačine
 • Sistemi eksponencijalnih jednačina
 • Pojam i svojstva logaritma
 • Logaritamska funkcija i njen grafik
 • Logaritamske jednačine
 • Logaritamske nejednačine
 • Sistemi logaritamskih jednačina
 • Trigonometrija pravouglog trougla
 • Uopštenje pojma ugla, merenje ugla, radijan
 • Trigonometrijska kružnica, vrednost trigonometrijskih funkcija osnovnih uglova
 • Osnovne relacije između trigonometrijskih funkcija i trigonometrijski identiteti
 • Svođenje trigonometijskih funkcija na oštar ugao (svođenje na prvi kvadrant)
 • Adicione formule
 • Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla
 • Trigonometrijske funkcije poluugla
 • Transformacija proizvoda trigonometrijskih funkcija u zbir ili razliku
 • Transformacija zbira i razlike trigonometrijskih funkcija u proizvod
 • Parnost i periodičnost trigonometrijskih funkcija
 • Nule i ekstremne vrednosti trigonometrijskih funkcija
 • Grafici trigonometrijskih funkcija
 • Inverzne trigonometrijske funkcije
 • Trigonometrijske jednačine
 • Trigonometrijske nejednačine
 • Sinusna i kosinusna teorema i primene
Pošto sam išla u muzičku gimnaziju, uz OKmatematiku sam prešla gradivo prvog razreda srednje škole u divnoj atmosferi. Baš sam srećna što sam našla način da ipak učim matematiku, a profesorka Aleksandra Strugar mi je gradivo povezivala sa muzikom i olakšala njeno razumevanje.Marta Đorović