Šta je matematika u našim životima?

O matematici i matematičarima dosta toga je rečeno, napisano, snimljeno…

Veliki filozofi su rekli..

Priroda je ogromna knjiga u kojoj je napisana nauka. Ona je stalno otvorena pred našim očima, ali je čovek ne može razumeti ukoliko prethodno ne nauči jezik i slova kojim je napisana. A napisana je ona jezikom matematike.

– Galio Galilej

Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje.

– Leonard Ojler

Matematika – to je jezik kojim govore sve prirodne nauke.
Ne postoji nijedna matematička oblast, ma kako ona apstraktna bila, koja se ne bi mogla primeniti na pojave realnog sveta.

– Nikolaj Lobačevski

Nadahnuće je potrebno u poeziji kao i u geometriji.

– Aleksandar Puškin

Najbolji način da se nešto nauči jeste – da se samostalno otkrije.

– D. Polja

Suština matematike je – u njenoj večitoj mladosti.

– E. Bel

Pravi matematičar može i usred nepovoljnih prilika naći mogućnost za stvaralački rad.

– L. Mardel

Pri obučavanju dece neophodno je težiti k tome da se kod njih postepeno sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev.

– I. Kant

Iz matematike će mnogo štošta ne zadrži u pameti, no ako si je jednom savladao, onda ćeš se po potrebi uvek lako prisetiti zaboravljenog.

B. Ostrogradski

Matematika je – nauka mladih. Drugačije ne može ni biti. Bavljenje matematikom predstavlja takvu gimnastiku uma, da je za nju potrebna sva gipkost i izdržljivost mladosti.

– N. Viner

Među ljudima jednakih umnih sposobnosti, koji rade pod istim uslovima, u prednosti su oni koji znaju geometriju.

– B. Paskal

“ Brojevi upravljaju svetom “ – govorili su pitagorejci. To je, razume se, mistika.

Ali brojevi pružaju čoveku mogućnost da upravlja svetom i u to nas ubeđuje celi tok i razvitak nauke i tehnike našeg doba.

– A. Dorodnicin

Prava matematika je uvek bila lepa, a prava je umetnost uvek bila i istinita.

– V. Devide

Uči se rešavanjem problema, a ne čitanjem udžbenika.

– E. Kim Neubets

Layman A Allen profesor prava na Mičigenskom univerzitetu, bacio je kocku kada je shvatio da njegovi studenti slabo stoje sa logikom.

Razmišljao je ovako: u osnovi prava je logika. Dakle, ko nije u stanju logično misliti, ne može se baviti pravom.

U osnovi logike je pak matematika, a matematika je za mnoge bauk. Odatle treba početi!

– Večernji list