maya hieroglyfus

Matematičke zanimljivosti: Kako je civilizacija Maja računala pomoću crte, tačke i puža?

Da li si se nekada zapitao da li je matematika i pre 6.000 godina bila ovakva kakvu je ti danas poznaješ? Kako su ljudi učili i računali? Da li su imali škole i koliko su se razlikovale od ove u koju ti ideš? Svaki narod koji je živeo u to doba imao je svoj sistem računanja i brojanja.

Maje su bili narod koji se nije selio. Jednom kada su se nastanili na jugoistočnoj teritoriji Meksika, u Gvatemali i u drugim zonama Centralne Amerike nisu menjali svoje mesto boravka. Razvili su izvanrednu kulturu, konstruisali velike hramove i gradove, kao i svoje najznačajnije spomenike – piramide.

Ali evo po čemu su oni ostali najviše upamćeni:

–.– (Crta.tačka.crta)

Cilj Maja bio je da pojednostave stvari. Kako je kod njih izgledalo brojanje? Maje su primenjivale jedan jednostavan princip – brojeve od jedan do četiri izražavali su odgovarajućim brojem tačkica, dok je petica bila predstavljena jednom crtom.

Ova originalna tehnika za izvođenje množenja prirodnih projeva upotrebom linija zasniva se na „Principu Tzeltal“, koji potiče iz stare majanske matematike.

Maje su izumeli brojni sistem kao instrument za merenje vremena, ali ne prvenstveno za matematičke operacije. Prema tome, majanski brojevi su u vezi sa danima, mesecima i godinama i sa načinom na koji su organizovali kalendar.

Screenshot 2017-07-18 at 15.34.13 - Edited (1)1

Kako bi Maje predstavili brojeve 354, 237, 5743?

Osim tačkama i crtama, brojevi su se predstavljali i pomoću glifova – glava sa licima koje predstavljaju božanstva povezana sa odgovarajućim brojevima. Za razliku od crta i tačkica, glifovi su se ređe koristili i mogli su se videti samo na najsloženijim monumentalnim rezbarijama. Evo kako oni izgledaju:

Takođe, za razliku od Rimljana, Maje nisu znale za razlomke, kao ni za negativne brojeve. Nejasno je, međutim, da li su Maje stvarno množili ili su tu računsku operaciju obavljali kao sabiranje. Nema podataka o samom postupku, a ono malo sačuvanog materijala prikazuje samo rezultate.

Maya_Hieroglyphs_Fig_341

Na koliko se sve načina mogu predstaviti brojevi?

Ovo nije jedini način na koji su Maje predstavljali brojeve. Iznenadićeš se kada ti kažemo da je ova civilizacija imala tri načina za grafičko izražavanje brojeva od 1 do 19, kao i za nulu. U majanskom brojanju postojala su samo tri simbola koja su predstavljala brojeve.

Tri osnovna simbola su bili tačka, čija je vrednost jedan; linija, čija je vrednost pet, i puž, čija je vrednost nula. Maje su osmislili sistem sa osnovom 20, sa brojkom 5, kao pomoćnom osnovom. Ova tri simbola koristili su u različitim kombinacijama kao, na primer, pri računanju vremena i beleženju raznih datuma u kalendaru, u prošlosti i u budućnosti. Dobra strana ovakvog računanja, upravo zbog njegove jednostavnosti, bila je ta što su ljudi bez ikakvog obrazovanja bili sposobni da vrše jednostavne aritmetičke operacije, neophodne za trgovinu i razmenu dobara i usluga.

Maya_days1

Od brojeva preko OKmatematike do bolje ocene

Brojevi su osnova svega, njih naučiš još u vrtiću. A koliko je bitno imati dobru osnovu svedoči upravo to što su stari narodi na razne načine pokušavali da stvore neku bazu koja će im pomoći da nastave da nadograđuju složenije stvari.

OKmatematika ti pruža dobru podršku tokom učenja jer u svakom trenutku možeš da se obratiš profesorima za pomoć. Osim toga, tu su i snimci svakog časa sa profesorom koje možeš da pogledaš nebrojeno puta. Online platforma za učenje obezbedila ti je i veliki broj video-lekcija uz koje na zanimljiv i moderan način možeš da naučiš matematiku.

Nemoj da čekaš, obezbedi sebi bolju ocenu.