Carl Friedrich Gaus anegdota

Malo poznata anegdota o životu Karla Fridriha Gausa, jednog od najvećih matematičara svih vremena

Zapitao si se da li su se i velikim matematičarima nekada dešavale situacije kao i tebi? Recimo, dobro poznato skrivanje od profesora kada želi nekoga da izvede pred tablu da rešava zadatak?

Malo smo istraživali i saznali kako je to bilo na Gausovim časovima matematike. Za njegovog učitelja Bitnera (J.G. Büttner) su generacije pre Gausa pričale kako je veoma strog, ali je i vladala legenda da je umeo svoje učenike da počasti i batinama. O čemu je zapravo reč?

Kako su se matematičari snalazili u školi?

Karl Fridrih Gaus je bio nemački matematičar i naučnik koji je dao značajan doprinos u mnogim oblastima, uključujući teoriju brojeva, analizu, diferencijalnu geometriju, geodeziju, elektrostatiku, astronomiju i optiku.

Bitner je voleo da svojim učenicima zadaje zadatke za koje je bilo potrebno dosta vremena za rešavanje i koji su bili toliko teški da je neki propust morao da se nađe, što je za ovog profesora bio dovoljan znak da izvadi štap kojim je lupao packe učenicima.

Ma koliko se Gaus trudio da se ne izdvaja od svojih drugara u razredu, da ćuti i sluša na času – učitelj ga nije voleo, ali evo kako se sve promenilo.

Rešenje koje je promenilo odnos snaga

Jednog dana učitelj je zadao zadatak da se saberu svi brojevi od 1 do 100. Verovatno je računao na to da će učenicima za rešavanje ovog zadatka trebati bar dva sata, i da će im se opet provući neka greška zbog koje bi mogao da ih kazni.

Ali, Gaus je uspeo da reši zadatak za 3 minuta. Došao je do učitelja sa samo jedinim redom koji je napisao na svojoj tablici. Bitner je posegnuo za štapom, jer je po navici očekivao netačan odgovor, ali je ipak ugledao tačan rezultat, koji je iznosio 5 050.

Otkrivena je tajna postupka

Karl Fridrih Gaus anegdota

 

Temelji za dalje učenje

Zahvaljujući ovom postupku, izvedena je formula za izračunavanje sume prvih n prirodnih brojeva: 1+2+3+…+n=n(n+1)2. Na OKmatematici, online platformi za učenje, matematika će postati zanimljiva, a uz online časove sa profesorom, nećeš imati bojazan ukoliko pogrešiš ili ne shvatiš gradivo iz prvog puta, jer će ti OKprofesori u tome pomoći.

Osim toga, moći ćeš da vežbaš uz video-zadatke i ponavljaš gradivo uz sažetke lekcija koje su OKprofesori pripremili samo za tebe.

Sve će ti biti dostupno, bilo kada i bilo gde!