Koji je najveći prirodan broj koji možete da dobijete ako pomerite SAMO dve šibice?

Neka digne dva prsta onaj ko ne voli rešavanje zadataka sa pomeranjem šibica? Nema takvih? Onda će ova matematička začkoljica biti prava poslastica za vas.

Na slici je broj 5.008, napravljen od tačno 24 šibice, a zadatak je da pomeranjem samo dve šibice dobijete najveći prirodan broj. Pogledajte pažljivo sliku ispod i dobro razmislite pre nego što date svoj konačan odgovor.

Zadatak sa šibicama

Da vam odmah pomognemo – to nisu brojevi 8.005, 9.909 i 50.031 (tačan rezultat je skoro duplo veći od poslednjeg broja).

Čekamo vaše odgovore.

Rešenje zadatka

Najveći prorodan broj koji možete dobiti pomeranjem samo dve šibice je 98.118, a njega možete dobiti pomeranjem šibice koje se nalaze gore i dole u cifri desetica broja 5.008 (nule).

Prvu šibicu iz cifre desetica treba da premestite na mesto hiljada kako biste dobili broj 9.

Zadatak šibice

Drugu šibicu iz cifre desetica treba da prebacite u cifru stotina kako biste dobili broj 8.

Zadatak

Naš čitalac Bojan je pokazao veću snalažljivost u ovom zadatku i pronašao veći broj od našeg. Njegovo rešenje je 511081. Svaka čast, Bojane!

Iako ovakvi zadaci ne dolaze na testovima iz matematike, oni su veoma važni za jačanje moždanih vijuga i razvijanje logike.

Još sličnih zadataka možete pronaći na OKzadatku, a da i zadaci koji se vežbaju u školi mogu biti zanimljivi uverite se na OKmatematici, online platformi na kojoj profesori teže da svaki zadatak približe detetu na što interesantniji i jednostavniji način.

„Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje”, rekao je Leonard Ojler, švajcarski matematičar i fizičar koji je dao veliki doprinos matematičkoj analizi, i mi smo u potpunosti saglasni sa njim.