KAKO DA UČITE UZ OKmatematiku?

Uverite se da matematika postaje razumljiva kada je objašnjena baš onako kako odgovara vašem detetu – video-lekcija formiranih za brže savladavanje gradiva, kao i sažetaka lekcija koje su OKprofesori specijalno prilagodili. Zamislite koliko će mu biti zanimljivo putovanje sa vodičem – OKmatematikom.

VIDEO-LEKCIJE ZA LAKŠE UČENJE

video-lekcije
Video-lekcije u online matematici dokazaće vašem detetu da teorija ne mora da bude dosadna. Naprotiv, može da bude veoma zanimljiva ako se razumljivo objasni i prikaže na interesantan način. Upravo tome služe ovi teorijski video-radovi kreirani posebno za svaki obrazovni nivo, pomoću kojih ćemo vašem detetu približiti primenu matematike u realnim životnim situacijama.

VEŽBANJE POMOĆU ZANIMLJIVIH VIDEA

VEzBANJE-POMOcU-ZANIMLJIVIH-VIDEA-crveno
Zadaci prilagođeni gradivu i programu matematike objašnjeni kroz zanimljive video-radove doprineće da vaše dete razume kako se primenjuju matematička pravila i teoreme. Na ovaj zabavan način najbolje će provežbati i utvrditi gradivo koje je savladalo.

PRESLIŠAVANJE POMOĆU REZIMEA

sazeci-lekcija
Koliko puta je vaše dete pomislilo da bi mu baš dobrodošlo da mu neko na kraju svake lekcije izvuče ono najvažnije? Upravo to postoji u svakom kursu – na kraju lekcija su sažeci koji mu pomažu da rezimira naučeno, da se presliša i podseti na brzinu kad god je to potrebno. Kratko, sažeto i jasno.

PRIPREMA ZA PISMENE ZADATKE

podsetnik-za-pismene-z
Pred svaki pismeni zadatak vaše dete se može pripremiti i proveriti svoje znanje pomoću veoma jednostavnih i korisnih podsetnika u kojima su izvučene i ukratko predstavljene najvažnije stavke iz gradiva koje će se naći na pismenom. Takođe, u svakom podsetniku nalaze se i zadaci pomoću kojih vaše dete može provežbati ono što je naučilo i tako se na najbolji način pripremiti za predstojeći test.

LEKCIJE I ZADACI KAO CRTANI FILM

doodle
Svi smo voleli da gledamo crtane filmove kada smo bili mali. E sada, zamislite dok ste išli u školu da ste imali priliku da vam kroz crtani video bude predstavljena neka matematička teorema i objašnjeno kako da rešite određeni zadatak! Priznajte da biste brže razumeli matematiku! Ova kratka video-forma, koja se zove Doodle video, približiće vašem detetu lekcije i zadatke na zanimljiv i potpuno nov način! Doodle video pomoći će mu da lakše razume i savlada gradivo za razred koji pohađa i pri tome se dobro zabavi.

Dodatak: Khan video lekcije

khan-video
Pored lekcija, zadataka i videa, kao dodatni izvor informacija Okmatematika je pripremila za vaše dete i interesantne Khan Academy video-lekcije. Namenjene su učenicima koji žele više da se informišu i nauče još po koju zanimljivost iz oblasti koju prelaze. Khan će pomoću primera iz prakse, zagonetki i šala provesti vaše dete kroz zanimljivi svet matematike, u kom će učiti i upijati, a da toga ne bude ni svesno.