KAKO DA UČITE UZ OKmatematiku?

Uverite se da matematika postaje razumljiva kada je objašnjena baš onako kako odgovara vašem detetu – pomoću profesora koji su mu posvećeni tokom trajanja časa, a i nakon toga, video-lekcija formiranih za brže savladavanje gradiva, kao i sažetaka lekcija koje su OKprofesori specijalno prilagodili. Zamislite koliko će mu biti zanimljivo putovanje sa vodičem – OKmatematikom.

PODRŠKA NASTAVNIKA

podrska-nastavnika
Kroz online časove, testove napredovanja i konsultacije vaše dete će imati pomoć i podršku profesora. Oni će ga uputiti, odgovoriti na sva njegova pitanja, rešiti dileme i pomoći da lakše savlada gradivo, a sve to u veoma kratkom roku.

ČASOVI UŽIVO+SNIMAK SVAKOG ČASA

onlinecas

Putem platforme za matematiku vašem detetu se pruža prilika da pohađa online časove sa profesorom uživo! Na ovoj platformi će moći da unapređuje svoje znanje iz geometrije, razlomaka ili jednačina, a sve će biti lakše jer će imati snimak svakog časa. Časovi na online matematici osmišljeni su tako da vaše dete nauči da što lakše komunicira sa profesorom i usvaja nova znanja iz ovog predmeta.

VIDEO-LEKCIJE ZA LAKŠE UČENJE

video-lekcije
Video-lekcije u online matematici dokazaće vašem detetu da teorija ne mora da bude dosadna. Naprotiv, može da bude veoma zanimljiva ako se razumljivo objasni i prikaže na interesantan način. Upravo tome služe ovi teorijski video-radovi kreirani posebno za svaki obrazovni nivo, pomoću kojih ćemo vašem detetu približiti primenu matematike u realnim životnim situacijama.

VEŽBANJE POMOĆU ZANIMLJIVIH VIDEA

VEzBANJE-POMOcU-ZANIMLJIVIH-VIDEA-crveno
Zadaci prilagođeni gradivu i programu matematike objašnjeni kroz zanimljive video-radove doprineće da vaše dete razume kako se primenjuju matematička pravila i teoreme. Na ovaj zabavan način najbolje će provežbati i utvrditi gradivo koje je savladalo.

PRESLIŠAVANJE POMOĆU REZIMEA

sazeci-lekcija
Koliko puta je vaše dete pomislilo da bi mu baš dobrodošlo da mu neko na kraju svake lekcije izvuče ono najvažnije? Upravo to postoji u svakom kursu – na kraju lekcija su sažeci koji mu pomažu da rezimira naučeno, da se presliša i podseti na brzinu kad god je to potrebno. Kratko, sažeto i jasno.

PRIPREMA ZA PISMENE ZADATKE

podsetnik-za-pismene-z
Pred svaki pismeni zadatak vaše dete se može pripremiti i proveriti svoje znanje pomoću veoma jednostavnih i korisnih podsetnika u kojima su izvučene i ukratko predstavljene najvažnije stavke iz gradiva koje će se naći na pismenom. Takođe, u svakom podsetniku nalaze se i zadaci pomoću kojih vaše dete može provežbati ono što je naučilo i tako se na najbolji način pripremiti za predstojeći test.

LEKCIJE I ZADACI KAO CRTANI FILM

doodle
Svi smo voleli da gledamo crtane filmove kada smo bili mali. E sada, zamislite dok ste išli u školu da ste imali priliku da vam kroz crtani video bude predstavljena neka matematička teorema i objašnjeno kako da rešite određeni zadatak! Priznajte da biste brže razumeli matematiku! Ova kratka video-forma, koja se zove Doodle video, približiće vašem detetu lekcije i zadatke na zanimljiv i potpuno nov način! Doodle video pomoći će mu da lakše razume i savlada gradivo za razred koji pohađa i pri tome se dobro zabavi.

Dodatak: Khan video lekcije

khan-video
Pored lekcija, zadataka i videa, kao dodatni izvor informacija Okmatematika je pripremila za vaše dete i interesantne Khan Academy video-lekcije. Namenjene su učenicima koji žele više da se informišu i nauče još po koju zanimljivost iz oblasti koju prelaze. Khan će pomoću primera iz prakse, zagonetki i šala provesti vaše dete kroz zanimljivi svet matematike, u kom će učiti i upijati, a da toga ne bude ni svesno.