Kako da motivišete vaše dete da uči matematiku?

Motivacija je potrebna svima nama, a samim tim i vašem detetu nezavisno od uzrasta. Čak i ako odaju utisak da su odrasli ljudi koji znaju da brinu sami o sebi, oni duboko u sebi žude za ljubavlju i priznanjem.

Kao roditelj, vi ih možete motivisati i pomoći im da se na što lakši način izbore sa matematikom. Ovo je kritičan period u njihovom životu kada i najmanja sitnica može neposredno uticati na njihovu budućnost, te im je svaka pomoć dobrodošla.

Budite pozitivni i postanite uzor svom detetu

Detetu ste vi najbolji model za identifikaciju, pa bi bilo dobro da svojim primerom pokažete da je učenje važno i zabavno. Ukoliko je matematika dosadna vama, verujte – biće i njima. Pokušajte da na veoma indiskretan način pokažete svoju ljubav prema brojevima i taj entuzijazam prenesite i na njih.

“Glavni podsticaj učenju – pozitivan stav i volja, prijatne misli, pozitivna očekivanja!”, Turner

Nemojte zaboraviti da motivacija ume biti složena. Pokažite i dokažite svojim srednjoškolcima da mogu biti uspešni u svemu, pa čak i u matematici. Mnogi od njih su već doživeli neku vrstu pada i neuspeha, tako da će im vaša podrška i motivacija samo uliti novu nadu zbog koje će se potruditi i više nego što očekujete od njih.

Poslužite se efektom kotrljajuće snežne kugle

matematika_studentVećina dece matematiku smatra dosadnom i ne vide baš nikakvu fantaziju u tome da se njome bave više nego što moraju. Ko je još čuo da su nekom funkcije ili kombinatorika zanimljivi?

Međutim, ako se potrudite da nađete određenu oblast za koju je vaš adolescent zainteresovan, bilo da je to geometrija, statistika ili logika, velika je verovatnoća da će se time povećati i samopouzdanje vašeg deteta za nekim daljim koracima.

Kao i grudva snega koja se postepeno povećava, tako će se povećavati i želja za sticanjem nekih novih znanja. Bitno je samo krenuti!

Povežite matematiku sa stvarnim životom

Učenici doživljavaju određeno gradivo nepotrebnim, jer se naizgled čini da naučeno nema apsolutno nema nikakve veze sa realnošću u svakodnevnom životu. Roditelji koji od svog deteta očekuju da povezuje nastavne sadržaje, tehnike i procedure učenja sa svojm životnim potrebama i iskustvima, kod učenika potiču znatiželju te deca uče lakše i brže.

Eksperimentišite! Nikad ne znate šta može upaliti. Npr, jedan profesor je od svojih studenata zatražio da prouče biografije poznatih matematičara. Skoro svi studenti rekli su mu da su, čitajući o raznim životnim iskušenjima matematičkih velikana, dobili pozitivniju sliku o matematici kao nauci.

Ako učenici neko gradivo dožive smislenim, veća je verovatnoća da će biti motivisani i razviti interes za njega. Objasnite im da su zabavne stvari kao što su: kartanje, muzika i origami isto matematika. Kompozicije su tim bolje što su matematički savršenije.

Prepoznajte kad je vašem detetu potreban tutor

Može da se desi da pratite sve gore navedene instrukcije, a vaše dete i dalje zaostaje sa gradivom. To vam je jasan pokazatelj da je vreme razmisliti o nekim drugim solucijama.

Jedna od mogućnosti jeste da preko oglasa u novinama unajmite preskupog i nepouzdanog tutora koji će pokušati da pomognei vašem adolescentu da savlada gradivo. Druga opcija je da upišete svoje dete na časove matematike u školu koja je opremljena najsavremenijom tehnologijom, a profesori se trude da kroz direktnu nastavu približe matematiku vašem srednjoškolcu.

Pored tradicionalnog učenja, vaše dete može savladati gradivo iz matematike i putem platforme za učenje na daljinu. A ukoliko ni to nije dovoljno, uvek možete zatražiti profesora koji će obraditi samo onu oblast ili zadatke koje vašem detetu trenutno stvaraju problem.

Na ovaj način bićete sigurni da je vaše dete savladalo gradivo iz matematike u potpunosti!