Zadatak iz matematike

Hajde da vežbamo geometriju: Kolika je površina pravougaonika? (+ REŠENJE)

Iako su zadaci sa nizovima među omiljenim za mentalno razgibavanje, sada je na red došla jedna mozgalica iz geometrije.

Na slici se nalazi pravougaonik u kome su posebno istaknuta dva crvena kvadrata. Zadatak glasi ovako: Ako strana jednog crvenog kvadrata iznosi 1 metar, kolika je površina figure sa slike?

Sada je pravi trenutak da se podsetite formule za površinu pravougaonika. Da li je tačan odgovor 12 m2, 21 m2, 24 m2 ili 40 m2?

Zadatak iz matematike

Rešenje zadatka

Površina pravougaonika se dobija kada se pomnože njegove stranice i ona glasi: P = ab.

A da bismo dobili stranice a i b ovog pravougaonika, treba da utvrdimo koliko iznose njegove stranice. Vizuelno vrlo lako možemo da uočimo da je potrebno osam crvenih kvadrata kako bi se dobila stranica a, dok su za stranicu b potrebna tri kvadrata.

Dakle, P = 8⋅3 = 24.

Površina ovog trougla je 24 kvadratna metra, a tačan odgovor je pod C.

I učenje matematike može biti igra

OKmatematika, osim toga što je online plarforma na kojoj učenici mogu savladati matematiku od 5. razreda osnovne škole do kraja srednje škole, za sve posetioce sajta uvek nudi različit sadržaj za vežbanje moždanih vijuga.

Ako imate bilo kakav zadatak koji mislite da bi bio zanimljiv da ga podelite sa drugima, pošaljite nam ga u inboks stranice na Fejsbuku i rado ćemo ga uraditi za vas.

Bogatite svoje znanje uz OKmatematiku!