stari egipat horus

Evo kako su stari Egipćani merili zapreminu pomoću simbola oka boga Horusa

Da li poznaješ egipatske simbole? Znaš šta je čuveni simbol Horusovo oko, koji je često dekorativni detalj na odeći, obući i drugim predmetima, ali šta ako ti kažemo da je on i matematički simbol?

Iako mnogi tvoji drugari misle da se radi o staroegipatskom natpisu, zapravo se radi o simbolu koji ima veze sa matematikom. Evo o čemu je tačno reč.

Kako je sve počelo?

Stari Egipćani su verovali da ih simbol „Rx“, tj. simbol boga Horusa, štiti od zla.

Zato su u matematiku uveli simbole i razvili svojevrstan brojevni sistem koji se koristio za prepisivanje lekova, podelu zemlje ili semena.

Pitaš se kako ovo može da bude matematički simbol? Da bi predstavili razlomke, kombinovali su pojedine delove simbola oka boga Horusa, od kojih je svaki deo imao različitu vrednost. Ono što je dodatno interesantno jeste da celokupni simbol oka nema vrednost jednog celog.

stari egipat matematika

Razlomci u drugačijem svetlu

Svaki deo ovog matematičkog prikaza predstavlja neki razlomak. Unutrašnji ugao oka je simbolički izražavao jednu polovinu, zenica jednu četvrtinu, obrva jednu osminu, spoljašnji ugao oka jednu šesnaestinu, dok su ukrasi ispod oka simbol za 1/32 i 1/64.

Stari Egipćani su ove oznake koristili kako bi olakšali sebi komunikaciju i razmenu dobara.

Svi ti simboli su kombinovani na različite načine kako bi se izračunale zapremina i masa žitarica, dok su ih drevni lekari koristili prilikom prepisivanja lekova pacijentima.

Savršeno je nesavršeno?

Komplikovaniji razlomci su dobijani sabiranjem. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da kada se saberu svi razlomci koji simbolizuju delove Horusovog oka, dobijamo 63/64 umesto jednog celog. Po predanju, postoji verovanje da ta magična moć dela 1/64 koji nedostaje pripada bogu Totu, koji ju je, nakon bitke dva boga za prevlast, Horusa i Seta, upotrebio kako bi pronađene delove Horusovog ozleđenog oka u potpunosti izlečio.

Zbog toga, Horusovo oko na arapskom nosi naziv Wadjet, što znači ceo ili zdravlje.

Horusovo oko matematika online

 

Postoje i druga verovanja da je to tako zato što ne postoji ništa što je 100% savršeno.

Svaki deo oka simbolizovao je određeno čulo.

Desna strana oka, 1/2, čulo mirisa

Zenica, 1/4, čulo vida

Obrva, 1/8, misli

Leva strana oka, 1/16, čulo sluha

Zakrivljeni luk, 1/32, čulo ukusa

Putanja suze, 1/64, čulo dodira

Zanimljivo učenje uz OKmatematiku

Iako ljudi tada nisu znali matematiku kao što je znaju danas, primenjivali su je ne bi li pojednostavili stvari i olakšali život. Uz zanimljivosti koje svakog dana možeš da pročitaš na blogu OKmatematika, vremenom ćeš je zavoleti.

OKmatematika je online platforma koja pomoću modernih tehnologija predstavlja idealnog saveznika u učenju, ali i u ostvarivanju boljih rezultata.

Uz online čas i OKprofesore koji su prava podrška u učenju, bolja ocena će ti vrlo brzo biti u dnevniku. Dodatna mogućnost da premotaš svaki snimak online časa i podsetiš se gradiva je pogodnost koju smo pripremili specijalno za naše učenike. I ne samo to, uz video-zadatke lakše ćeš se pripremati za kontrolni, a veliki broj testova na ovoj platformi će ti biti od velike pomoći.

Vreme je za zanimljivije učenje!