Pojam odnosa dve prave u prostoru

Kako na zanimljiv i slikovit način možete shvatiti pojam odnosa dve prave u prostoru?

Pogledajte kada se one poklapaju, kada su paralelne, kada se seku, a kada mimoilaze.