Deca koja su dobra u matematici biće uspešnija u životu!

Zanimljivo je da pomoću matematike dolazimo do većine rešenja u životu iako verovatno toga nismo ni svesni. Ako pokušamo da doživimo svet na drugačiji način, videćemo da je ovo zaista slučaj. Ova zanimljiva nauka je puna izazova i nalazi se svuda oko nas!

Nema roditelja koji ne žele da njegovo dete postane uspešno, a analitički način razmišljanja koji razvijamo učeći matematiku ima veliki uticaj na to. Dobro poznavanje njenih zakona pomoći će vašem detetu da se bolje pripremi za suočavanje sa životnim izazovima i bude uspešnije!

1. Matematika pomaže da se bolje analiziraju životni potezi

Pored toga što pomaže da se bolje analiziraju pojedine životne situacije, matematika pozitivno utiče na logičko posmatranje sveta oko nas. Umesto haotičnog pristupa nekom problemu, deca koja su ovladala matematičkim veštinama pristupiće mu logički.

Svaka životna situacija koja treba da se reši je kao jednačina, koja ima svoje poznate i nepoznate. Kao i svaka druga jednačina, problemi će se bolje rešiti ako dete ima sposobnost da preduzme logične korake. Razlog leži u tome što, kao i nauka, život ima svoja pravila i zakone.

2. Matematika jača mozak

Brojna istraživanja su potvrdila da matematika jača mozak! Jedno od njih, sprovedeno na Univerzitetu Stanford, pokazalo je da su kod dece koja poznaju matematiku pojedini delovi mozga daleko razvijeniji i funkcionalniji. Ova studija je pokazala da su regije mozga koje su odgovorne za matematičke procese zadužene i za donošenje odluka i sposobnost pažnje. Stoga, deca koja bolje razviju matematičke performanse, bolje i brže odlučuju i više su fokusirana.

2mr

3. Matematika olakšava upravljanje finansijskim sredstvima!

Činjenica je da, kako deca odrastaju, tako njihove želje i potrebe bivaju zamenjene onim novčanim, koje su neophodne za život.
Da bi vaše dete postalo odgovorna osoba, važno je da dobro barata matematičkim veštinama koje će mu biti potrebne u životu.

Oni koji su dobri u matematici bolje se snalaze kada su u pitanju novčana sredstva i manja je šansa da će upasti u finansijske probleme tokom života.

Takođe će znati kako da uštede novac, koji će kasnije moći da investiraju u neki posao.

4. Matematika ima svoju primenu u većini zanimanja

Oblasti u kojima je prisutna nisu samo naučne discipline već razna zanimanja kojima se ljudi bave.

Osobe koje rade u fabrikama, kao operateri na kasi ili kao programeri, lakše će obavljati posao ako poznaju osnove aritmetike. Činjenica je da bilo koje zanimanje zahteva bar ono osnovno znanje matematike!

5. Svi govore jezikom matematike

Matematičke oznake, brojevi i jednačine su univerzalne i ceo svet ih koristi na isti način.
Pravila se ne menjaju ako živite na drugom kontinentu, niti je bitno koji jezik govorite – srpski, engleski, nemački ili turski.

Jedan plus jedan je dva na kojoj god tački sveta se nalazili. A kada već govorimo o sabiranju, poznavanje matematike je sigurno jedan ogroman plus u današnjem svetu!

3mr

Matematika je u današnje vreme neophodna bez obzira na to kojim će se poslom vaše dete jednog dana baviti. Osim što doprinosi uspehu u budućoj karijeri, potrebna je za uspešno razumevanje sveta oko nas.

Ako želite da vaše dete razume i nauči matematiku, omogućite mu da u modernom okruženju, u kojem će dobiti svu potrebnu podršku, stekne sva potrebna znanja.

Poznavanje matematike je više nego OK, a OKmatematika deci pruža mogućnost da je uče na savremen i zabavan način.