Da vas čujemo: Da li je 6 broj koji nedostaje? (+ REŠENJE)

Matematičke mozgalice su uvek izazov kada treba da ih rešimo, ali neke od njih, kao što je ova, mogu da nam zadaju dodatne slatke muke.

Pitanje koji broj treba da zameni znak pitanja namučilo je mnoge korisnike društvenih mreža, koji nikako ne mogu da se usaglase oko odgovora. Da li je to broj 6 ili je možda neki drugi broj? Spremili smo odgovor za vas.

Pogledajte sliku i podelite rešenje sa nama. Ipak, budite obazrivi. Odgovor nije tako jednostavno dobiti kao što izgleda.

Zadatak iz matematike

Rešenje zadatka

Ovaj zadatak ima više rešenja.

Odgovor može biti i 6, kao što ste prvo pomislili, ali ne mora da bude.

Da biste došli do ovog rešenja, potrebno je da jednostavno sledite formu da je svaki naredni broj u redu veći za dva od prethodnog. Tako je 3 veći za 2 od 1, 5 veći za 2 od 3, 4 veći za 2 od 2, a 6 veći za 2 od 4.

Drugo rešenje može biti 7, ako se treći broj u redu dobija uz pomoć sledeće formule: prvi broj + drugi broj + 1 = treći broj

1 + 3 + 1 = 5

2 + 4 + 1 = 7

Treće rešenje može biti 8, ako se treći broj u redu dobija na sledeći način: prvi broj + drugi broj + prvi broj = treći broj

1 + 3 + 1 = 5

2 + 4 + 2 = 8

Četvrto rešenje može biti 10, a uključilo bi malo množenja. Prva dva broja bismo pomnožili i tom proizvodu dodali broj 2.

1 · 3 + 2  = 5

2 · 4 + 2  = 10

Peto rešenje može biti 11 i do njega se malo komplikovanije dolazi, a rešava se na sličan način kao i četvrto rešenje. Naime, logika je ista, ali se u drugom redu umesto broja dva dodaje broj 3.

Zašto?

Zato što je prvi broj u drugom redu za jedan veći od prvog broja u prvom redu. Ako vam deluje komplikovano, evo pojašnjenja:

1 · 3 + 2  = 5

2 · 4 + 3  = 11

Ako imate još neku ideju kako bi ovaj zadatak mogao da se reši, podelite je sa nama, jer nam je vaše mišljenje veoma važno.

Pogledajte još matematičkih mozgalica koje je OKmatematika, online platforma za učenje matematike, spremila za vas i uživajte u vikendu koji je pred vama.