Da li profesor matematike vašeg deteta poseduje sledećih 11 osobina?

Koji su najpoželjniji kvaliteti jednog profesora, nastavnika? Dobri nastavnici su verovatno satkani od više stotina dobrih osobina, koje im omogućavaju da svoj posao rade profesionalno i efektivno.

Ukoliko vaše dete ima problema sa matematikom, a ne možete reći da je lenjo ili nezainteresovano za učenje generalno, možda je problem u obrazovnom sistemu (koji  je  realno loš) ili u samom profesoru koji je tokom godina jednostavno “sagoreo” ili su njegovo nezadovoljstvo i borba za egzistenciju učinili da postane potpuno demotivisan.

Ono što ne možemo poreći jeste da svaki nastavnik ima kombinaciju ovih jedinstvenih karakternih osobina. Koji kvaliteti sa naše liste odlikuju profesora vašeg deteta?

Dobar nastavnik je odgovoran.

Dobar profesor služi svojim primerom i ispunjava sve one standarde koje je postavio svojim učenicima.

On ne može imati dvostruke aršine. Ako je korišćenje mobilnih telefona za vreme nastave strogo zabranjeno, nastavnik jednostavno ne sme sebi dozvoliti da kucka poruke ili se javlja na pozive za vreme predavanja.

Dobar nastavnik je prilagodljiv.

Savremeni nastavnik je organizator i voditelj nastavnog procesa, koordinator ali i mentor, motivator i i saradnik.

Veoma je bitno da profesor ume da se prilagodi svakoj datoj situaciji. Npr. ako većina učenika ne razume određeni deo gradiva iz matematike, on neće dozvoliti sebi da ignoriše tu činjenicu već će naći adekvatan način da isto gradivo predstavi na neki drugačiji način.

Dobar nastavnik je brižan.

Primarna uloga profesora jeste da pomogne učenicima u razvoju svih njihovih fizičkih i psihičkih potencijala te da im pomogne u dostizanju individualnog maksimuma.

Brižan profesor će učiniti sve što je u njegovoj moći da olakša učeniku da nauči sve što je potrebno iz funkcija, trigonometrije i razlomaka. On pre svega mora upoznati karakter svakog učenika kao i njegova interesovanja kako bi matematiku predstavio kao nešto zanimljivo.

Dobar profesor je saosećajan.

Nastavnici se kroz rad svakodnevno susreću sa velikim izazovima, podučavajući one čiji su životi veoma različiti i komplikovani. S obzirom na to da određeni broj učenika živi u teškom ekonomskom stanju, oni su izloženi stresu i drugim uticajima neposredne okoline.

Veoma je bitno prepoznati ako učenik ima privatnih problema koji mogu uticati na njegovu motivaciju i sposobnost. Jedan dobar profesor će uvek izvršiti potrebne korekcije u samoj tehnici podučavanja i time olakšati rad sa učenikom.

tutor

Dobar profesor je kreativan i fleksibilan.

Nastavnici koji ne poseduju osobinu da podučavanje shvate kao jedan kreativan proces, neće dugo izdržati u svojoj profesiji i veoma brzo će doživeti nešto što se naziva “profesionalnim sagorevanjem”.

Kreativni profesori imaju moć da gradivo pretvore u nešto energično, dinamično i zanimljivo. Kako bi zadržali pažnju svojih učenika i zainteresovali ih za matematiku, oni su spremni učiniti jedan korak više.

Dobar nastavnik zna da inspiriše.

Motivacija i inspiracija je svakako odlika svakog odličnog profesora. Ako nastavnik ima običaj da iskazuje negativan stav i pritom širi negativnu energiju, velika je verovatnoća da će učenici krenuti njegovim stopama.

On je optimističan i inspirativan, a ta njegova energija može ovladati i učenicima što će u velikoj meri rezultirati uspešnim podučavanjem. On će se potruditi da svojim ogromnim znanjem i iskustvom inspiriše decu da budu gladni znanja.

Dobar profesor je veseo.

U procesu podučavanja je veoma bitno da profesor ima smisao za humor, da bude dobro raspoložen i nasmejan. Smisao za humor širi se i na učenike, podstiče ljubav prema predmetu i čini toplijom atmosferu na času.

Dobar nastavnik svakodnevno dolazi u školu radostan, nasmejan i uzbuđen. Ako je nastavnik nezainteresovan za predavanje, najverovatnije je da će i učenici pokazati totalnu indiferenciju ako pričamo o usvajanju gradiva.

Dobar profesor je empatičan.

Empatija u svetu edukacije uključuje razumevanje i uvažavanje učenika. Oni profesori koji poseduju ovu osobinu mogu razumeti potrebe i očekivanja svojih studenata i samim tim prilagoditi podučavanje njihovim potrebama, vodeći računa o njihovom razvoju.

Čak i ako se ne može poistovetiti sa učenikom, dobar nastavnik je spreman saosećati i razumeti bitke koje vode njegovi đaci. Dobar nastavnik će se poistovetiti sa problemima svojih učenika, kako bi situaciju mogao videti iz njihove perspektive.

profesor

Dobar nastavnik se stalno usavršava u svojoj struci.

U vremenu kada se granice znanja iz dana u dan proširuju, veoma je bitno da se profesori usavršavaju na različitim poljima.

Dobar nastavnik uči dok je živ. On konstantno unapređuje svoje kompetencije i traga za novim načinima napretka u svojoj karijeri, pomoću kojih će lakše i na mnogo zanimljiviji način umeti predstaviti kurikulum i preneti znanje učenicima.

Dobar profesor je spreman na saradnju.

Kooperativnost je je sposobnost psihološke prirode, koja je veoma bitna u procesu edukacije.

Odlika dobrog profesora je njegova spremnost da sarađuje sa roditeljima, svim svojim nadređenima, kao i sa svojim kolegama. Ako je zabrinut za učenika, njemu nije teško da pozove roditelja i popriča sa njim pa da pokušaju zajedničkim snagama da nađu adekvatno rešenje za određenu situaciju.

Dobar nastavnik je posvećen.

Vrlina radne askeze i posvećenost poslu je jedna od glavnih vrlina koje se traže u svakoj profesiji, pogotovo u edukaciji gde ste odgovorni za veliki broj učenika koji tek izgrađuju svoju ličnost.

Dobar profesor ne izostaje sa posla, niti svoj posao uzima neozbiljno. On je spreman žrtvovati svoje vreme i energiju. Ukoliko je to potrebno, on dolazi ranije na posao i odlazi kasno, a sve to u cilju da bude adekvatno pripremljen za podučavanje.

Odličan nastavnik shvata da školska godina nije sprint, već maraton. On nikad ne odustaje od učenika, već pronalazi razne načine implementacije novih strategija i sredstava u podučavanju matematike koje mogu pomoći u uspešnom savladavanju matematike.

U slučajevima kad procenite da profesor nije adekvatno motivisan najbolje je naći alternativne načine koji će obezbediti vašem detetu potreban nivo znanja u matematici. Ok matematika je ustanova koja podstiče sposobnost učenja kod učenika, a savremena tehnologija i optimističan i zanimljiv pristup profesora će taj proces u značajnoj meri olakšati. Jer mi imamo profesore koji raspolažu svim gore navedenim osobinama!