Da li i vaše dete ima problem sa matematikom?

Ako pitate svoje dete koji je najteži predmet u školi, zasigurno će vam reći da je to matematika. Za većinu naših školaraca su formule, teoreme i logaritmi prava noćna mora, dok je broj onih koji polažu popravni ispit svake godine najveći baš iz ovog predmeta.

Zašto je matematika bauk za većinu školaraca?

Vaše dete ne uči dovoljno, ili to radi kampanjski, a ne kontinuirano. Udžbenici su prepuni nepotrebnih informacija. Matematika nije predstavljena na zabavan način u školama. Đaci ne smatraju da će im analitička geometrija biti potrebna u životu. Još ako na sve to dodamo i dobro poznati tinejdžerski bunt koji se uglavnom ogleda u bežanju sa časova i spavanju na istim, dolazimo do odgovora na gore postavljeno pitanje.

Međutim, šta ako smo u krivu? Šta ako naše dete zaista ima problem sa brojevima?

Šta je diskalkulija?

Diskalkulija je poremećaj kao što je i disleksija. Osobe sa disleksijom imaju problema sa čitanjem i pisanjem, dok diskalkuličari teško uče i savladavaju sve u vezi sa matematikom. Deca koja pate od diskalkulije uglavnom imaju problema sa brojevima, percipiranjem vremena, procenjivanjem visine prostorija, dok im promena i baratanje novcem predstavlja pravi izazov.

Sledećih nekoliko simptoma su najčešći pokazatelji da vaše dete ne izbegava matematiku, ne igra igrice kad bi trebalo da radi domaći zadatak iz kombinatorike već pati od diskalkulije:

  • Zamena brojeva pri čitanju, pisanju i računanju
  • Problemi sa matematičim formulama
  • Teškoće čak i sa nekim elementarnim računskim radnjama
  • Slabo pamćenje sportskih pravila
  • Nesigurnost prilikom određivanja manjeg ili većeg broja
  • Loša prostorna i vremenska organizacija
  • Pogrešno prepoznavanje računskih simbola

Naravno, neće svako dete imati baš ove simptome, niti će svako imati isti stepen ili oblik ovog retkog poremećaja od kojeg pati 7-8% svetske populacije. Neki ljudi s diskalkulijom mogu biti genijalni u geometriji, statistici, programiranju što znači da taj poremećaj ne mora nužno omesti sve matematičke aspekte, veštine ili sposobnosti, međutim veoma je bitno započeti terapiju na vreme ukoliko se utvrdi da vaše dete boluje od diskalkulije.

kalkulator-926546_1280

Diskalkulija, kao poremećaj, javlja se pojedinačno ili u kombinacijama koje ostavljaju različite posledice na detetovu uspešnost u školi, a posledično i na njegov emotivni život i sazrevanje kao ličnost. Međutim, to ne znači da treba odustati.

Prva i najvažnija stvar je da se postavi dijagnoza. Odvedite svoje dete kod logopeda koji će uz pomoć nalaza od psihologa dijagnostikovati diskalkuliju. Kad se sazna uzrok problema, veoma bitno da nastavnici budu upoznati sa stanjem vašeg deteta kako bi prilagodili svoj pristup odnosno, kako bi u budućnosti znali kako reagovati na određenu reakciju vašeg deteta koja nastaje kao posledica diskalkulije.

Kako se izboriti sa diskalkulijom pomoću volje i optimizma ?

Ono što je jako bitno napomenuti kad pričamo o lečenju ovog veoma retkog poremećaja, jeste da diskalkulija nije izlečiva. Ne postoje magične tablete, preparati, posebne terapije koje će pomoći diskalkuličarima. Mogu pomoći jedino vašem novčaniku, tako što će ga u znatnoj meri olakšati.

Najbolja terapija koju možete obezbediti svom detetu jeste strpljenje, razumevanje, pažnja i nesebični optimizam. Veoma je bitno da shvatite vi, a zatim da sednete i objasnite vašem detetu da ovaj poremećaj ne mora u značajnoj meri promeniti njegov život. Pokušajte mu objasniti da nema potrebe za tim da se odriče nekih planova za budućnost, i da diskalkulija ne znači da ne može imati kvalitetan i ispunjen život.

Rad sa ovom decom može biti veoma kompleksan kako u školi, tako i kod kuće. Zato je veoma bitno da pronađete način kako bi vaše dete dobilo svu neophodnu pomoć koja mu je potrebna da savlada one delove u matematici koje mu predstavljaju problem. Trebalo bi obratiti pažnju da u periodu traganja za idealnom strategijom usvajanja znanja, ne očekujemo od deteta da bude na istom nivou kao i njegovi vršnjaci. Veoma je važno prepoznati koje znanje poseduje u datom trenutku i to postaviti kao polaznu tačku na putu do našeg cilja.

Deca sa diskalkulijom veoma često imaju problema sa koncentracijom pa je veoma bitno da gradivo, zadaci i vreme potrebno za usvajanje znanja bude prilagođeno njihovom tempu učenja. Pošto je matematika jedan od težih predmeta, svakako je izazov pronaći modus da dete zavoli i nauči svet brojeva, samo tako što će dva-tri puta nedeljno prisustvovati času matematike u školi koju pohađa.

Zato nemojte unapred osuditi vaše dete, jer možda nije krivo

Ukoliko želite da vaše dete bez ikakvog stresa zavoli matematiku, upišite ga na dodatne časove u školu online matematike.

student-849825_1280

Škola koja je pre svega koncipirana tako da vaše dete brzo i lako savlada matematiku, i kao takva funkcioniše po najmodernijim standardima, a mnogo vremena i truda se ulaže u kreiranje online materijala kao što su video zadaci, sažeci lekcija, podsetnici za pismene, online testovi.

Kroz svaki deo matematike vaše dete će imati pomoć i podršku profesora. Oni će ih uputiti, odgovarati na pitanja, rešavati dileme i pomoći da lakše savladaju gradivo pomoću platforme ili časova uživo bilo da je reč o geometriji, razlomcima ili jednačinama.

Pored toga što vaše dete ima pravo na četiri besplatna časa sa profesorom jedan na jedan, dobija i OKIntercom paket opreme za učenje: grafičku tablu za pisanje, Wi-Fi olovku, slušalice i mikrofon koji će svakako biti koristan dodatak za napredno usvajanje matematičkog znanja.

Nekada ljudi nisu ni znali da pate od diskalkulije, pa su uspeli prevazići svoje teškoće. Niko nikada ne bi pomislio da su poznati naučnici kao što su Benjamin Franklin, Thomas Edison i Albert Einstein imali problema sa matematikom. Prema nekim nezvaničnim izvorima, heroj mladih talenata i uspešan biznismen Bill Gates se takođe bori sa ovim poremećajem, iako to vlasnik Microsoft kompanije nikad nije potvrdio.

Pozitivan stav, duh i srčanost će podstaći vaše dete da povrati samopouzdanje, pobedi svoju anksioznost i strah od matematike.