17 fascinantnih činjenica o matematici

Matematika se koristila u praksi mnogo pre nego što je fomalno postala nauka. Prvi matematički spisi su nastali još u starom Egiptu i Mesopotamiji. Vekovima se razvijala, i danas je poznajemo takvu kakva jeste. Međutim, uvek postoji nešto novo što možemo naučiti.

Da li ste znali da se Bulova algebra koristi kao matematički temelj informatike? Džordž Bul, engleski matematičar, osmislio je algebarsku strukturu, koja sažima osnovu operacija I, ILI i NE, kao i skup teorijskih operacija, kao što su unija, presek i komplement.

Pogledajte najzanimljivije činjenice vezane za matematiku i podelite ih sa svojim prijateljima ili učenicima iz svog razgeda.

1. Pita dijagram, odnosno, kružni dijagram se na francuskom kaže „camembert”.

Kružne dijagrame koristimo kada želimo da uporedimo delove koji čine celinu. Ukupna vrednost svih procenata prikazanih na ovoj vrsti dijagrama mora da iznosi 100%.

2. Seme suncokreta raste u suprotnim spiralama. Međusobni odnos razmera rotacije je broj fi (φ).

Fibonačijev niz je matematički niz, primećen u mnogim fizičkim, hemijskim i biološkim pojavama. Ime je dobio po italijanskom matematičaru Fibonačiju. Predstavlja niz brojeva u kome zbir prethodna dva broja u nizu daju vrednost narednog člana niza.

3. Fibonačijev niz je kodiran u broju 1/89.

1/89 = 0.01 + 0.001 + 0.0002 + 0.00003 + 0.000005 + 0.0000008 + 0.00000013 + 0.000000021 + 0.0000000034 itd.

4. 111,111,111 × 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321.

Funkcioniše i sa manjim brojevima: 111 × 111 = 12321.

5. Ako sabirate brojeve od 1 do 100 redom, zbir je 5.050.

Parovi 1 i 100, 2 i 99, 3 i 98 i tako redom, uvek daju zbir 101. Takvih parova je 50 (100 / 2), dakle, 101 x 50 = 5.050.

6. Grupa američkih istraživača uspela je da pronađe najduži prost broj koji se sastoji od 17 miliona cifara.

Kertis Kuper i njegov tim sa Univerziteta u Misuriju uspeli su da dođu do broja koji sadrži 17.425.170 cifara, što na papiru predstavlja više od 4.000 ispisanih stranica A4.

number-437927_1920

7. Zbir cifara proizvoda broja 9 i bilo kog drugog broja, uvek daje, opet, broj 9.

1 x 9 = 9 = 9 + 0 = 9
2 x 9 = 18 = 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 = 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 = 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45 = 4 + 5 = 9
6 x 9 = 54 = 5 + 4 = 9
7 x 9 = 63 = 6 + 3 = 9
8 x 9 = 72 = 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9

8. (6 × 9) + (6 + 9) = 69.

Interesantno, zar ne?

9. Ukoliko pravilno pomešate špil karata, velika je verovatnoća da takav raspored karata u špilu nikad nije viđen ranije.

Postoji 80658175170943878571660636856403766975289505440883277824000000000000 mogućnosti rasporeda karata u špilu.

10. Nula je paran broj.

Međutim, ljudima je ponekad teško da se odluče da li je nula paran ili neparan broj, zbog mentalne kategorizacije.

11. Najomiljeniji broj u svetu je – broj 7.

Prema rezultatima nedavne ankete, čak 3000 ljudi je navelo da im je omiljeni broj, broj 7. Drugi najomiljeniji broj je 3.

12. Razlog tome može biti to što je broj 7 „aritmetički jedinstven”.

Broj 7 je jedini broj koji se ne može pomnožiti ili podeliti sa grupom brojeva od 1 do 10, a da ostane u toj grupi. Na primer, 5 možete pomnožiti sa 2 i dobićete 10, 6 i 8 možete podeliti sa 2…

13. U mnogim kulturama broj 13 smatra se baksuznim i postoji mnogo mitova o tome.

Na primer, u mnogim starim evropskim religijama bilo je 12 dobrih bogova, a loš bog je nazivan 13. bog. Drugo sujeverje potiče od Poslednje večere – bilo je 13 ljudi za trpezom, uključujući i Isusa, a Juda se smatra 13. gostom.

14. Da li ste znali da postoje vampirski brojevi?

Vampirski broj je složeni prirodni broj sa n cifri, koji se može napisati kao proizvod dva broja, x i y, od kojih svaki ima n/2 cifri. On sadrži sve cifre brojeva x i y, bez obzira na njihov redosled.
1260=21*60

126000=210*600

1230=31*30

Pojam vampirskih brojeva, 1994. godine, uveo je Clifford A. Pickover.

15. .999999… = 1

A evo i dokaza za ovu tvrdnju: Ako je 10N= 9.9999… onda je N= .9999. Oduzmite N od 10N i dobićete 9N= 9. Prema ovome je N= 1. Međutim, već znamo da je N= .9999. Samim tim 1=.9999….

imac-605421_1920

16. 10! sekundi je tačno 6 nedelja.

10! = 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 3628800 sekundi. To je 42 dana, odnosno 6 nedelja, tačno.

17. 555 se koristi i kao sleng za „hahaha” na Tajlandu.

Broj pet se na Tajlandu izgovara „ha”.

Kao što možete videti, matematika može biti izuzetno zanimljiva. Upravo se na taj način predaje ovaj predmet u školi OK matematike, gde raznolikost materijala pospešuje uključenost svakog učenika u sam proces učenja i samim tim se razvija ljubav prema matematici.

Promenite pristup u učenju i istražite ovu nauku na način koji svakom odgovara. Na zanimljiv način!