Platforma za učenje matematike koja garantuje bolju ocenu


OKmatematika je inovativno pedagoško i tehnološko rešenje koje pomaže ljudima da nauče, razumeju i savladaju matematiku.

Tehnološka platforma koju smo razvili – Beehive – koristi internet kao svima dostupan infrastrukturni medijum i omogućava da učinimo dostupnim hiljade pažljivo osmišljenih i vrhunski realizovanih matematičkih filmova, veliki broj pitanja, testova i provera znanja, pomoćnih materijala i ostalih didaktičkih sredstava.

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za više razrede osnovne škole i srednju školu, uz pripremne programe za polaganje završnih ispita. Naši programi potpuno su usklađeni sa programima nastave matematike koje propisuje Ministarstvo prosvete. Osnovni jezik koji je korišćen za izradu nastavnih materijala je matematički video-rad, a o svim aktivnostima na ovoj platformi korisnik dobija nedeljni i mesečni izveštaj.

To je kratak film, po formatu, stilu i dinamici prilagođen današnjem gledaocu naviknutom na YouTube, pažljivo osmišljen i profesionalno snimljen, režiran i montiran, koji jasno, koncizno i precizno saopštava određeni element matematičkog znanja. Nizovi matematičkih video-radova čine prirodnu sekvencu koju učenik prati dok uči, uz mogućnost provere znanja testovima koji su mu na raspolaganju.

Koliko je matematika OK pokazaće vam tim stručnjaka iz ove oblasti, profesora sa dugogodišnjim iskustvom u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Oni će vas navesti da zavolite matematiku, uvidite svu njenu lepotu i da shvatite da vi možete da budete dobar matematičar, bez obzira kakvo je vaše predznanje iz ovog predmeta.

Mi verujemo da svako može naučiti matematiku ukoliko se sa njim radi na pravi način. Matematika ne mora da bude bauk. Ona, kao i svaki drugi predmet, može biti i interesantna i lako razumljiva. Učenje matematike online je svakako iskustvo koje će promeniti vaš pogled na svet brojeva i formula.

Drugi o nama