Matematika za 8. razred


Osmi razred je prekretnica u životu svakog osnovca, jer je srednjoškolsko obrazovanje na samo korak od njega. Zato je ovo period kada je vašem detetu neophodna pomoć oko učenja matematike, a uz OKmatematiku ono će matematiku za 8. razred razumeti bez problema.

Vaš budući srednjoškolac će naučiti linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom, razumeti geometrijska tela kao što su: valjak, kupa, lopta i piramida, savladati linearne funkcije, ali i ostale oblasti koje se uče u 8. razredu osnovne škole. Takođe će biti spreman i za polaganje testa iz matematike na maloj maturi i odličan uspeh.

Šta sve dobijate u matematici za 8. razred?

 • Interaktivne zadatke i mogućnost provere znanja na testovima;
 • Lekcije prilagođene planu i programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

Za vaše dete smo obezbedili savremeno i inovativno učenje.

I što je najbitnije, garantujemo vam bolju ocenu!


Zadaci iz matematike za 8. razred


Kraj školske godine za osmake je poseban izazov, jer ih očekuje i mala matura. Baš zato je važno da tokom cele godine vaše dete uči i shvati gradivo i zadatke iz matematike za 8. razred osnovne škole, a to će najbolje postići uz pomoć OKprofesora.

Video-zadaci u kojima je ponuđeno postupno rešenje zadataka uz objašnjenje umnogome će pojasniti prizmu i ostala geometrijska tela vašem osmaku, dok će komplikovane formule za izračunavanje površine i zapremine kupe, valjka i piramide s lakoćom pamtiti kada mu budu slikovito predstavljene. Uz interaktivne lekcije, vaše dete će lako savladati zapreminu lopte, što će mu pomoći da dobije dobru ocenu na testovima, ali i ostvari odličan rezultat na maloj maturi. Linearne jednačine i nejednačine, kao i zadaci u vezi sa rešavanjem sistema linearnih jednačina, više mu neće zadavati muke – jer će ih online dosta brže savladati. Samim tim, i ocena će biti bolja!

MATEMATIKA ONLINE

Škola matematike za ceo razred je usklađena sa programom Ministarstva prosvete. Sve je na netu, uvek dostupno.
PRIJAVI SE >>

OKmatematika – I bolja ocena i više znanja

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za predškolce, učenike svih razreda osnovne i srednje škole, kao i pripremne programe za polaganje završnog ispita za osnovnu školu i prijemnih ispita za tehničke fakultete.
Pre nego što se odlučite za bilo koju uslugu OKmatematike, pruža vam se jedinstvena mogućnost da pogledate kako izgledaju matematički video-zadaci na naprednoj tehnološkoj platformi ili pažljivo birani testovi za proveru naučenog. Pored toga, vaše dete će o svim aktivnostima dobijati nedeljni i mesečni izveštaj, pomoću kojih ćete moći da pratite njegov napredak.
Matematika može biti zanimljiva. Uverite se sami!


 • Connector.

  Registrujte se

  Prvi korak je registracija na komunikacionu platformu koja omogućava izvođenje nastave na internetu.

 • Connector.

  Proverite mejl

  Ubrzo ćete dobiti mejl sa korisničkim imenom i šifrom koju ste odabrali.

 • Connector.

  Pristupite zadacima, besplatno

  Nakon toga možete pogledati odabrane i postupno izrađene multimedijalne zadatke iz matematike i doneti svoju konačnu odluku.


ŽELIM DA VIDIM KAKO TO IZGLEDA »

Kurikulum za 8. razred osnovne škole


 • Talesova teorema
 • Konstrukcije primenom Talesove teoreme
 • Sličnost trouglova
 • Primena sličnosti na pravougli trougao
 • Tačka i prava
 • Tačka i ravan
 • Prava
 • Prava i ravan
 • Odnos među ravnima
 • Ortogonalna projekcija
 • Poliedar i rogalj
 • Algebarski izrazi
 • Ekvivalentne jednačine
 • Linearna jednačina
 • Linearne jednačine s promenljiom u imeniocu
 • Linearne jednačine s apsolutnom vrednošću
 • Parametarske linearne jednačine
 • Primene linearnih jednačina
 • Linearna nejednačina
 • Ekvivalentne linearne nejednačine
 • Rešavanje linearnih nejednačina s jednom nepoznatom
 • Linearne nejednačine s apsolutnom vrednošću
 • Primene linearnih nejednačina
 • Prizma – osobine
 • Mreža i površina prizme
 • Zapremina prizme
 • Kocka
 • Kvadar
 • Pravilna četvorostrana prizma
 • Četvorostrana prizma
 • Pravilna trostrana prizma
 • Trostrana prizma
 • Šestostrana prizma
 • Primena prizme
 • Pojam i vrste
 • Mreža i površina piramide
 • Zapremina piramide
 • Četvorostrana piramida
 • Pravilna četvorostrana piramida
 • Pravilna trostrana piramida
 • Pravilna šestostrana piramida
 • Primena piramide
 • Linearna funkcija
 • Grafik linearne funkcije
 • Nula linearne funkcije
 • Crtanje i čitanje grafika linearne funkcije
 • Monotonost linearne funkcije
 • Predstavljanje zavisnih veličina tabelearno i u koordinatnom sistemu
 • Grafičko predstavljanje statističkih podataka u obliku dijagrama
 • Srednja vrednost i medijana
 • Linearna jednačina sa dve nepoznate
 • Grafički prikaz sistema od dve linearne jednačine sa dve nepoznate
 • Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom zamene
 • Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata
 • Primena sistema linearnih jednačina
 • Osnovni pojmovi
 • Površina valjka
 • Zapremina valjka
 • Primena valjka
 • Osnovni pojmovi
 • Površina kupe
 • Zapremina kupe
 • Primena kupe
 • Osnovni pojmovi
 • Površina lopte
 • Zapremina lopte
 • Primena lopte
Moji sinovi su na pismenim zadacima dobili dobre ocene i za sada smo veoma zadovoljni. Najviše su nam pomogli kratki testovi posle svake lekcije, kao i PDF sažetak. Do sada se ispostavilo da je na svakom kontrolnom bio jedan zadatak iz testova sa OKmatematike. Sigurno ćemo se družiti još više na online časovima.Gvozdenova i Vidanova mama