Matematika za 6. razred


Konstrukcije trougla i trapeza, izračunavanje njihovih površina, jednačine i nejednačine sa celim i racionalnim brojevima su samo neke od oblasti koje će vaše dete učiti iz matematike u 6. razredu osnovne škole.

Ako želite da ih što bolje razume, online časovi matematike za 6. razred na ovoj online platformi su odličan izbor za njega, jer će mu pomoći da nauči matematiku i zavoli je. Uz učenje putem interneta, vaše dete će povratiti samopouzdanje i motivaciju, koji u školskom okruženju često mogu da se izgube. Pored toga, moderan pristup učenju će mu pomoći i u razumevanju drugih predmeta, a ne samo matematike.

Šta sve dobijate u matematici za 6. razred?

 • Lekcije koje su prilagođene modernom načinu učenja i usklađene sa planom i programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Testove za proveru znanja.

  Sve je moderno osmišljeno i prilagođeno vašem detetu.
  I što je najbitnije, garantujemo vam bolju ocenu!
5. razred

Zadaci iz matematike za 6. razred


Razumevanje osnova matematike koje se uče u osnovnoj školi veoma je bitno za dalje napredovanje. OKmatematika je tu da vašem detetu na zanimljiviji način približi na prvi pogled složeno gradivo iz matematike sa kojim se susreće u 6. razredu osnovne škole i pomogne mu u rešavanju i razumevanju zadataka.

Materija koju treba objasniti učenicima je obimna, a zadaci još kompleksniji, pa je pomoć uvek dobrodošla. Zadaci iz matematike za 6. razred osnovne škole znatno su zahtevniji od onih u prethodnom razredu. U početku celi i racionalni brojevi okupiraju najveći deo dečje pažnje, jer se deca prvi put susreću kako sa pojmom negativnog, tako i sa pojmom suprotnog broja, ali uz pomoć profesora, koji na praktičan način pojašnjava kako do rezultata, zadaci za 6. razred više neće deci zadavati glavobolju. Uz jednostavne ilustracije, vaše dete će lako pamtiti formule i brzo računati površinu trougla i šestougla, što će ga motivisati za dalji rad, a to će rezultirati boljim ocenama.

MATEMATIKA ONLINE

Škola matematike za ceo razred je usklađena sa programom Ministarstva prosvete. Sve je na netu, uvek dostupno.
PRIJAVI SE >>

OKmatematika – I bolja ocena i više znanja

OKmatematika ima razvijene programe učenja matematike za predškolce, učenike svih razreda osnovne i srednje škole, kao i pripremne programe za polaganje završnog ispita za osnovnu školu i prijemnih ispita za tehničke fakultete. 

Pre nego što se odlučite za bilo koju uslugu OKmatematike, pruža vam se jedinstvena mogućnost da pogledate kako izgledaju matematički video-zadaci na naprednoj tehnološkoj platformi ili pažljivo birani testovi za proveru naučenog. Pored toga, vaše dete će o svim aktivnostima dobijati nedeljni i mesečni izveštaj, pomoću koga ćete moći da pratite njegov napredak.  
Matematika može biti zanimljiva. Uverite se sami!


 • Connector.

  Registrujte se

  Prvi korak je registracija na komunikacionu platformu koja omogućava izvođenje nastave na internetu.

 • Connector.

  Proverite mejl

  Ubrzo ćete dobiti mejl sa korisničkim imenom i šifrom koju ste odabrali.

 • Connector.

  Pristupite zadacima, besplatno

  Nakon toga možete pogledati odabrane i postupno izrađene multimedijalne zadatke iz matematike i doneti svoju konačnu odluku.


ŽELIM DA VIDIM KAKO TO IZGLEDA »

Kurikulum za 6. razred osnovne škole


 • Skup celih brojeva
 • Apsolutna vrednost celih brojeva
 • Upoređivanje celih brojeva
 • Sabiranje i oduzimanje celih brojeva
 • Jednačine sa celim brojevima (sabiranje i oduzimanje)
 • Nejednačine sa celim brojevima (sabiranje i oduzimanje)
 • Množenje celih brojeva
 • Deljenje celih brojeva
 • Jednačine sa celim brojevima (množenje i deljenje)
 • Nejednačine sa celim brojevima (množenje i deljenje)
 • Izrazi sa celim brojevima
 • Pojam i elementi
 • Unutrašnji uglovi trougla
 • Spoljašnji uglovi trougla
 • Vrste trouglova u zavisnosti od veličine ugla
 • Vrste trouglova u zavisnosti od jednakosti stranica
 • Odnosi stranica i uglova
 • Osnovne nejednakosti za stranice trougla
 • Osnovne konstrukcije lenjirom i šestarom
 • Jednostavne konstrukcije lenjirom i šestarom
 • Konstrukcije nekih uglova
 • Podudarnost trouglova
 • Primena stavova podudarnosti trougla
 • Konstrukcija trougla
 • Centar opisane kružnice
 • Centar upisane kružnice
 • Visina trougla i ortocentar
 • Težišne duži i težište
 • Skup racionalnih brojeva
 • Prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj
 • Suprotan broj. Apsolutna vrednost racionalnog broja
 • Upoređivanje racionalnih brojeva
 • Decimalni zapis racionalnih brojeva
 • Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku razlomka
 • Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku decimalnih brojeva
 • Svojstva sabiranja racionalnih brojeva
 • Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva
 • Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva
 • Množenje racionalnih brojeva
 • Svojstva operacije množenja u skupu racionalnih brojeva
 • Deljenje racionalnih brojeva
 • Jednačine sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva
 • Nejednačine sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva
 • Procenti
 • Pojam četvorougla
 • Uglovi i dijagonale četvorougla
 • Centralna simetrija
 • Paralelogram
 • Pravougaonik
 • Kvadrat
 • Romb
 • Konstrukcija paralelograma
 • Trapez
 • Konstrukcija trapeza
 • Deltoid
 • Pojam površine
 • Površina paralelograma
 • Površina kvadrata
 • Površina pravougaonika
 • Površina trougla
 • Površina romba
 • Površina trapeza
 • Površina deltoida
 • Kombinacije površina

Mira Šašić, mama

Hvala vam beskrajno što ste osmislili ovaj način učenja! Moj sin provodi previše vremena za računarom, ali odvoji vreme i za učenje. Kao što ste i napisali u jednom od vaših korisnih tekstova, mislim da bi deci ovakav način učenja više odgovarao. Želim vam još puno uspeha u radu.
2018-10-19T09:13:12+00:00
Hvala vam beskrajno što ste osmislili ovaj način učenja! Moj sin provodi previše vremena za računarom, ali odvoji vreme i za učenje. Kao što ste i napisali u jednom od vaših korisnih tekstova, mislim da bi deci ovakav način učenja više odgovarao. Želim vam još puno uspeha u radu.

Ana Bujošević

Učenje uz OKmatematiku je bilo odlično! Predavač baš zanimljivo predaje, trudio se da mi objasni sve i da mi pomogne da razumem matematiku. Nemam nikakvih zamerki i ništa ne bih promenila.
2016-08-19T08:41:03+00:00
Učenje uz OKmatematiku je bilo odlično! Predavač baš zanimljivo predaje, trudio se da mi objasni sve i da mi pomogne da razumem matematiku. Nemam nikakvih zamerki i ništa ne bih promenila.